Kinh - KệPhật TửThiền Tông

Các bài Kệ của Phật Tử Thiền Tông

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc… Các Phật Tử Thiền Tông trong quá trình Giải thoát và Giác ngộ của mình đã có những bài Kệ hay; Xin trân trọng giới thiệu.

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

Kệ của Phật tử Thiền Tông

✍️ Mục lục:

Dòng chảy Mạch nguồn Thiền Tông  Xà Quế Cường 03/2020
Tùy duyên  Xà Quế Cường 05/2021
Đảnh Lễ Thế Tôn  Xà Quế Cường 04/2021
Công Thày ơn Tổ  Xà Quế Cường 09/2020
Sách nào?  Xà Quế Cường 09/2021
Sách trắng Phật dạy  Xà Quế Cường 08/2020
Về Nhà chung  Xà Quế Cường 09/2020
Quê Xưa  Xà Quế Cường 08/2020
Thực hành Thiền Tông  Xà Quế Cường 08/2020
Thời nay  Xà Quế Cường 07/2021
Phật dạy  Xà Quế Cường 06/2021
Nên biết Thế nào  Xà Quế Cường 05/2021
Luân chuyển của Trung Ấm Thân  Xà Quế Cường 05/2021
Thấy – Biết  Xà Quế Cường 05/2021
Nghiêp – Duyên  Xà Quế Cường 09/2021
Thường – Lạc – Ngã – Tịnh  Xà Quế Cường 09/2021
Thày  Xà Quế Cường 09/2020
Truyền Bí Mật Thiền Tông Lá Bồ Đề 02/2022
Lá Bồ Đề Lá Bồ Đề 02/2022
Lục Tổ  Xà Quế Cường 04/2022
Lá Bồ Đề về Cội Lá Bồ Đề 10/2022
Thiền Thanh Nguyễn Minh Khánh 06/2022
Nối dòng Như Lai Nguyễn Minh Khánh 01/2021

 

Xin mời các Phật Tử Thiền Tông liên hệ và gửi bài; sẽ tạo cho các Phật Tử Thiền Tông một trang của riêng mình, Trân trọng./.

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *