Kinh - KệThiền TôngTổ Sư

36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ Càn khôn Vũ Trụ và Phật Giới 👉  Xem
⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Các Vị Tổ sư Thiền Tông (36 Vị)

✍️ Mục lục36 Vi Tổ Sư  Thiền Tông

⭐ 28 Các Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn Độ)
⭐ 05 Các Vị Tổ sư Thiền Tông (Trung Hoa)
⭐ 03 Các Vị Tổ sư Thiền Tông (Việt Nam)

28 Các Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn Độ)

Tổ: 01 – Ngài Ma Ha Ca Diếp (Mahakasyapa) 👉  Xem

Tổ: 02 – Ngài Ananda 👉  Xem

Tổ: 03 – Tổ Thương Na Hòa Tu (Sanakavasa) 👉  Xem

Tổ: 04 – Ngài Ưu Ba Cúc Đa 👉  Xem

Tổ: 05 – Tổ Đề Đa Ca (Dhrtaka) 👉  Xem

Tổ: 06 – Tổ Di Dá Ca (Miccaka) 👉  Xem

Tổ: 07 – Tổ Bà Tu Mật (Vasumita) 👉  Xem

Tổ: 08 – Tổ Phật Đà Nan Đề (Buddhanandi) 👉  Xem

Tổ: 09 – Tổ Phục Đà Mật Đa (Buddhamitra) 👉  Xem

Tổ: 10 – Tổ Hiếp Tôn Giả (Parsvika) 👉  Xem

✍️ Mục lục36 Vi Tổ Sư  Thiền Tông 👉  Xem tiếp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *