Giải đápThiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Cô Hồn không có Nhân Quả

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Người tu theo Thiền Tông khi mất thân thoát khỏi sự quản lý của ông Thần, ra ngoài Trái Đất thoát sự kiểm soát của Cô Hồn lúc đó mới thử Hoa Tiêu được không?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

Không, có nghĩa là mình hiểu vô đây là theo qui luật Luân hồi, mình có Công đức rồi thì ông Thần mới thả mình ra, ra ngoài rồi gọi là cho tự do không còn ở trong Trái Đất Đất nữa, nếu biết đường thì về, còn không biết đường đi ra ngoài gặp Cô Hồn nó dẫn đi vô cái xóm nó ở đó, phải hiểu cái này.

Có nghĩa là Nhân Quả Luân hồi không cột nữa, nhưng mà ra cái ông Cô Hồn ổng cũng không có Nhân Quả Luân hồi ổng mời vô, “rồi vô đây là giải thoát nè, vô đây với tôi”.

Vì thế mà cái loài Cô Hồn nó không có Nhân Quả, nó muốn làm cái gì nó làm, nó muốn bày ra cái chuyện gì nó bày, chứ con người mà bày cúng mà không có thật là nó đập chết luôn đó, Cô Hồn bày cúng hổng đập nó được, nó đâu có hình dáng đâu mà đập nó, phải hiểu vậy.

Có nghĩa là Thần nói: “bây giờ tôi cho anh không còn Luân hồi, với điều kiện anh muốn về Phật Giới thì anh đi theo Hoa Tiêu, còn anh muốn đi vô chỗ không Luân hồi thì anh vô làm loài Cô Hồn đó nó cũng không cần Luân hồi gì hết trọi, anh khỏi cần làm vô đây cũng ngon lành, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm”.

Vì thế mà Cô Hồn nó sẽ dẫn mình vô trong cái xóm nó đó, xóm này là không cần làm gì hết đó chỉ đi hù người ta rồi kiếm chuyện để người ta cúng cho mình ăn thôi.

Còn mình làm con người vô gia đình phải có tiền cất nhà rồi đi lao động mới có tiền, đó mình phải hiểu thế này, Cô Hồn nó là vậy, nó vớt người nào mà non kém, mê tin dị đoan không tìm được cái công thức về thì Cô Hồn nó mới dụ mình thôi.

Vì thế mà tôi khuyên rằng Pháp Trần phải hiện để Cô Hồn nó không có chọc phá mình, mình không có lạc vào con đường của nó.

(Trích Buổi Giải Đáp Thiền Tông: Ngày 29/12/2019)

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *