Chùa Thiền TôngNổi bậtSách Thiền TôngThiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Sách Thiền Tông

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Bộ sách: Thiền Tông – Soạn giả Nguyễn Nhân

Quyển 01: Tu theo Pháp môn nào của Đạo Phật dễ Giác Ngộ

 Nội dung Quyển 1 giới thiệu cơ bản về 6 pháp môn tu của nhà Phật như Thiền Tiểu , Trung Thừa, Thiền Đại Thừa, Tịnh Độ Tông, Mật Tông và Thiền Tông. “Tu” thế nào để vượt ra khỏi Tam Giới, tu thế nào để thành tựu theo nhân quả. Ngoài ra, đĩa còn đề cập đến sự tích vua Lương Võ Đế đối đáp với Đạt Ma Tổ Sư; cách Lục Tổ Huệ Năng giác ngộ Thiền Tông; sự Ngộ thiền của vua Trần Nhân Tông; cũng như những câu hỏi về niệm Phật A Di Đà; niệm Mật chú. Đặc biệt, đĩa có nêu rõ sự đối đáp thú vị với vị Thầy dạy tu Thiền Tông ở Long Thành, Đồng Nai, cũng như vô số câu hỏi hóc búa khác từ những vị Phật tử và vị Tiến sĩ Thần học, đặt cho vị Trưởng Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu … 👉  Xem

Quyển 02: Những câu hỏi về Thiền Tông 1

 Nội dung Quyển 2 là những câu hỏi cao tột của những vị Phật tử, quý Thầy cũng như những vị Tiến sĩ Phật học dành tặng cho vị Trưởng Ban quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu. Các câu hỏi về Kinh A Di Đà; cách an trú Tâm; Bố thí Ba-La-Mật; Thọ và Tưởng; Trung Ấm Thân; nhà ngoại cảm; Nhĩ Căn Viên Thông; cách tu dụng công; cách định Tâm; cách dẹp Vọng Tưởng; cách cầu xin; ngồi thiền “Thấy” Phật Thích Ca; Mười Mục Chăn Trâu; Kiến Tánh; Bát Nhã Tâm Kinh; ý nghĩa Hương Linh, Giác Linh; Bản Lai Diện Mục, Pháp Thân Thanh Tịnh; ý nghĩa Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đặc biệt hơn là cách tiến vào cảnh giới Thanh Tịnh hay làm thế nào để nhận ra Phật Tánh của mình … 👉  Xem

Quyển 03: Hành đúng lời Phật dạy chắc chắn Giải thoát

 Nội dung Quyển 3 nói về tại sao hiện nay người Tu cũng như không Tu bị bệnh nhiều? Lý giải về cách ăn uống theo Thiền Tông để cân bằng Âm-Dương trong cơ thể; cũng như một số câu hỏi về Đức Lão Tử, Khổng Tử; chữ Vạn trong nhà Phật; hỏi về An táng; hỏi về Cúng Dường; ý nghĩa truyện Tây Du Ký; những câu hỏi gay gắt và hóc búa quyết chí đốn ngã vị Trưởng Ban; hỏi về cách hành thiền; đốn ngộ tiệm tu; lời nguyền của Ma Vương; điều kiện “tu” theo Thiền Tông. Trong đĩa cũng chỉ rõ Lộ trình vào Bể Tánh Thanh Tịnh Phật Tánh Không dụng công và Có dụng công trong Kinh Kim Cang. Đặc biệt hơn là sự chỉ dẫn “Hành đúng lời Phật dạy chắc chắn được Giải thoát” … 👉  Xem

Quyển 04: Những câu hỏi về Thiền Tông 2

 Nội dung Quyển 4 là những câu hỏi rất hay được đặt cho vị Trưởng Ban như: Trí tuệ Bát Nhã Ba-La-Mật là gì? Tu Tứ Niệm Xứ là sao? Người chân tu phải là người như thế nào? “Lục Diệu Pháp môn” của Trí Khải Đại sư? Tu Tứ Thiền Bát Định? Bốn câu trong Kinh Kim Cang là gì? “Tu” theo Thiền tông tại sao không được dụng công? Ngày nay, có rất nhiều người tu nhưng sao thấy ít ai ngộ đạo? Tám cách Niệm Phật A-Di-Đà? Ngồi thiền dụng công 5 đến 7 giờ liên tục, liệu tôi có giải thoát được không? Ý nghĩa thật sự của việc Thọ Bát Quan Trai? Sao Thiền tông lại Bất lập văn tự và truyền ngoài kinh điển? Pháp môn Thiền tông ngày nay sao không ai giảng và chịu tu? … 👉  Xem

Quyển 05: Khai Thị Thiền Tông

 Nội dung Quyển 5 nói về Dòng chảy của mạch nguồn Thiền tông; lời dạy sau cùng của Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn; sự tích Đức Phật độ 5 anh em ông Kiều Trần Như và 4 người bạn đồng tu; những người đọc sách giác ngộ “Yếu chỉ Thiền tông”; lời cảm ơn và phản bác của độc giả; một số câu hỏi tuyệt cao. Đặc biệt đĩa này chỉ dành cho những người thực sự muốn Giác Ngộ và Giải thoát mới xem, còn người coi trọng hiện tượng lạ nơi trần gian này không nên xem, vì đây là đĩa chỉ rõ sự tột cùng của ý sâu mầu của Đức Phật dạy nơi thế giới này. Vì chỗ đó nên Ngài mới dạy “Trong 49 năm qua, ta chưa hề nói một lời nào” … 👉  Xem

Quyển 06: Huyền Ký của Đức Phật và những vị Ngộ thiền

 Nội dung Quyển 6 nói về Bài kệ của Đức Phật nói về sự Ngộ thiền của ông Ma-Ha-Ca-Diếp; bài kệ 80 câu Đức Phật dạy những gì trong Bể Tánh Thanh Tịnh Phật Tánh; Đức Phật độ cụ ông Tu-Bạt-Đà-La (Thường Pháp Tín); bài kệ của Thiền sư Thần Tán độ thầy; Ngũ Tổ truyền Thiền tông; bài kệ 204 câu của Phật hoàng Trần Nhân Tông. Đặc biệt hơn là những bài kệ Ngộ thiền của những người trong nước; người ở Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Đại Dương và Châu Phi…  👉  Xem

Quyển 07: Đức Phật dạy Tu Thiền Tông và Công thức Giải Thoát

 Nội dung Quyển 7 nói về Cuộc đời, Xuất gia, Tu hành và Dạy đạo của Thái Tử Tất-Đạt-Đa; Đức Phật dạy về 10 pháp giới; Đức Phật dạy “Tu” Thanh Tịnh Thiền; một số câu hỏi đặc biệt mà từ trước đến nay chưa ai hỏi; Đức Lục Tổ dạy ý sâu mầu của Pháp môn Thiền tông học; Đức Lục Tổ dạy việc cấp giấy chứng nhận cho người đạt “Yếu chỉ Thiền tông” và “Bí mật Thiền tông”. Đặc biệt là công thức Giải thoát mà Đức Phật dạy để vượt ra ngoài Tam Giới … 👉  Xem

Quyển 08: Cuộc đời & Ngộ đạo của 36 Vị Tổ sư Thiền tông Ấn Độ -Trung Hoa -Việt Nam

 Nội dung Quyển 8 nói về Cuộc đời và Ngộ đạo của Những vị Tổ sư Thiền tông của Ấn Độ như Tổ Ma-Ha-Ca-Diếp, Tổ A-Nan, … Tổ Bát-Nhã-Đa-La, Tổ Bồ-Đề-Đạt-Ma; những vị Tổ của Trung Hoa như Tổ Huệ-Khả, Tổ Tăng-Xán, Tổ Đạo-Tín, Tổ Hoằng-Nhẫn và Tổ Huệ-Năng. Đặc biệt sau cùng là 3 vị Tổ của Việt Nam như Sơ Tổ Điều Ngự Giác Hoàng – Phật hoàng Trần Nhân Tông, Nhị Tổ Pháp Loa và Tam Tổ Huyền Quang … 👉  Xem

Quyển 09: Sách trắng Thiền Tông

 Nội dung Quyển 9 nói về việc Đức Phật dạy Tám phần tuyệt mật truyền theo dòng Thiền Tông để cung cấp cho những vị Thiền tông sư và Thiền tông gia. Gồm: 1- Phật giới, 2-Tam giới, 3- Cõi trời Dục Giới, 4- Cõi trời Hữu Sắc, 5- Cõi trời Vô Sắc và nước Tịnh Độ, 6- Địa cầu ngũ thú tạp cư, 7- Cuộc đời Đức Phật bị luân hồi và thành Phật, 8- Những câu dạy tuyệt mật để lưu lại hậu thế theo dòng Thiền tông… 👉  Xem

Quyển 10: Huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông

 Nội dung 10 nói về gói Huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông để các vị Tổ sư Thiền tông tiếp nối dòng Thiền, chảy qua 3 nước Ấn Độ – Trung Hoa và Việt Nam. Tập sách huyền ký này gồm 12 chương như: Giải thích càn khôn vũ trụ, cấu trúc 1 Tam giới (tức hệ mặt trời); các hành tinh có sự sống; qui luật luân hồi nơi trái đất; hình thành một trung ấm thân; các bài văn kệ của Như Lai truyền riêng theo dòng thanh tịnh thiền; Đức Phật dạy về tập Huyền ký; những lời dạy sau cùng của Đức Phật; các vị Tổ sư Thiền tông Ấn Độ – Trung Hoa – Việt Nam; nội qui – tôn chỉ – cương lĩnh của chùa Thiền tông Tân Diệu; Đức Phật dạy riêng cho vị được phong Thiền tông gia và đặc biệt là Bài kệ sám hối dành cho người lỡ khinh chê, phỉ báng hay phá pháp môn Thiền tông của Đức Phật truyền dạy … và còn rất nhiều lời dạy khác của Đức Phật, v.v… 👉  Xem

Quyển 11: Đức vua Trần Nhân Tông dạy con cách giữ nước, Công thức Giải thoát …

 Nội dung quyển 11 nói về Đức vua Trần Nhân Tông dạy con cách giữ nước, tín ngưỡng trong thờ cúng, công thức giải thoát và sự thật nơi trái đất này, cũng như dạy những phần tuyệt mật của Đức Phật Thích Ca để lại cho hậu thế được truyền theo dòng Thiền tông. Ngoài ra, sách còn có bài Kinh Tiễn Phật gia Thiền tông về Phật giới rất hay và ý nghĩa. Chưa từng thấy ở bất cứ đâu … 👉  Xem

Quyển 12: Chùa Thơ – Dấu ấn Như Lai Thanh Tịnh Thiền

Nội dung Quyển Chùa Thơ – Dấu ấn Như Lai thanh tịnh thiền là một đoạn ký sự của một nhóm độc giả và nhà khoa học, đến viếng thăm chùa Thiền tông Tân Diệu vào mùa xuân 2015, mong muốn tìm một pháp môn của nhà Phật dạy đến chỗ tột cùng đó là Giác ngộ và Giải thoát, sau hành trình bao năm bôn ba tìm kiếm, nay đã thỏa lòng ước nguyện.

Quyển sách đã miêu tả thật sâu sắc sự cảm nhận của nhóm độc giả, về pháp môn Thiền tông mà chùa Thiền tông Tân Diệu nơi vùng quê xa xôi hẻo lánh, đang truyền dạy. Từ cảm nhận ban đầu về những bảng hiệu ngôi chùa, những bức tượng, phù điêu cho đến những bài kệ thật sâu sắc và tuyệt vời về pháp môn Giác ngộ & Giải thoát được khắc tại chùa. Ngoài ra, sách còn nêu lên những câu hỏi hóc búa và “nhạy cảm” chưa từng được đặt ra, của nhóm độc giả dành cho những vị đại diện chùa.

Đáp lại những câu hỏi đặc biệt ấy là những lời đáp hết sức thực tế, khoa học và thuận lý của những vị đại diện chùa dành cho nhóm độc giả. Hình ảnh trong sách được in bằng màu rõ, đẹp. Ngoài ra, trong sách còn nhiều điều thú vị khác nữa đang chờ đón độc giả gần xa hữu duyên … 👉  Xem

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *