Tinh hoa Đạo PhậtBí Kíp Thiền TôngThiền Tông

Giải đáp Đặc biệt – Chuẩn hóa Thiền Tông

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc… 

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt Nam tặng Bảng Vàng vinh danh và Bằng khen cho Chùa Thiền Tông Tân Diệu

⭐️ Hội: UNESCO Việt Nam, Di Sản Văn Hóa Việt Nam… 👉  Xem
⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Lễ đón nhận: Giấy phép Giải đáp Thiền Tông👉  Xem

Chùa Thiền Tông Tân Diệu đã tổ chức 4 lần Giải đáp Đặc biệt  Chuẩn hóa Thiền Tông

✨Đạo Phật là đạo trí tuệ và khoa học. Mục đích của Đức Phật lập ra đạo là giúp con người hiểu được tổng thể cấu trúc của một con người nói riêng, của vạn vật và càn khôn vũ trụ nói chung. Giải thích Tam Giới là sao? Phật giới là ở đâu? Chỉ rõ Tu sao Giải Thoát. Tu sao luân hồi? Cái gì tạo ra Nhân Quả? V.v…

Người hiểu được như thế được gọi là Giác Ngộ. Tức hiểu biết sự thật nơi thế giới này. Nếu thực hành đúng lời Phật dạy chắc chắn sẽ Giải Thoát.

Đạo Phật khoa học và thực tế như thế nên ngày nay được nhiều nhà trí thức và khoa học chấp thuận. Tuy nhiên, càng cách xa thời của Đức Phật bao nhiêu thì dường như các môn đồ của Ngài không còn giữ được những cái tinh hoa cao quí của Đạo Phật. Thay vào đó dần mê tín và dị đoạn được đưa vào đạo này, làm cho giới trí thức và khoa học họ chê cười. Vì sao vậy?

Vì họ thắc mắc: Chẳng lẽ một Thái Tử Tất Đạt Đa với vợ đẹp con xinh, ngai vàng vua cha để lại, tiền xài không hết mà lại bỏ nhà ra ngồi dưới gốc cây, để rồi chúng ta thờ Ngài để cầu xin Ngài ban phước lộc?

Một vị vua Trần Nhân Tông tài tình lãnh đạo quân lính nhà Trần 3 lần đánh bại một đội quân Nguyên Mông hùng hậu vào thế kỷ thứ 13 trong sử sách vẫn còn ghi lại, không lẽ trèo lên núi không một bóng người, để rồi ngồi gõ mõ, tụng kinh hay sao?

Các Chùa hầu như đều có thờ Tổ Bồ Đề Đạt Ma quảy chiếc giày. Nhưng khi được hỏi Tổ Bồ Đề Đạt Ma đã dạy về pháp gì thì không nhiều Chùa trả lời đúng câu hỏi.

Pháp môn Thiền Tông là Pháp môn Đức Phật dạy trong những năm sau cùng của cuộc đời Ngài. Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa có nêu rất rõ. Vậy mà một số người lại cho là Tà đạo hoặc du nhập từ Trung Quốc? V.v…

Chính vì vậy mà Đạo Phật dường như đã không còn giữ được cái tinh hoa cao quí ban đầu nữa. Cụm từ “Giác Ngộ – Giải Thoát” năm xưa dường như là cụm từ lạc lõng hay quá xa vời. Thêm vào đó là những lời khẳng định được phán như:

Giải Thoát mà cũng có Công thức nữa sao?
Thành Phật ư? Đức Phật còn trải qua 3 A Tăng Kỳ Kiếp mới thành Phật được. Đừng có mơ!
Phật mà cũng có Tánh nữa sao?
Huyền Ký ư? Sao không thấy đề cập trong Kinh điển?
Giác Ngộ ư? Tôi tu hành niêm mật mấy chục năm mà chưa Giác Ngộ. Mới đọc mấy quyển sách mà cũng Giác Ngộ. Thật là nhảm nhí!
V.v…
Xin thưa, những người này nói rất phải.

Vì sao vậy?

Vì họ là những người tu một trong năm Pháp môn đầu tiên của Đức Phật dạy trong 45 năm đầu. Khi thành tựu các pháp này, họ vội đem truyền các pháp sang những nơi khác. Do vậy, Pháp môn cuối cùng là Pháp môn thứ 6, tức Thiền Tông, họ không thể nào biết được.

Vì sao chúng tôi lại nói như vậy?

Vì điều này được nói rất rõ trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Khi Đức Phật tuyên dạy Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, là Pháp môn Đại thừa, chỉ nói sơ khởi và ẩn ý về Thiền Tông. Vậy mà một trong những đồ đệ lớn của Đức Phật như Ngài Xá Lợi Phất còn cho rằng Đức Phật bị các loại Ma Ba Tuần ám!

Do vậy, đối với những người trên, chúng tôi đành ngậm miệng.

Xin trở lại, Pháp môn Thiền Tông của Đức Phật dạy là Pháp môn rất thực tế và khoa học như giải thích rõ ràng:

  1. Cấu tạo của con người và vạn vật.
  2. Cấu tạo trái đất như thế nào
  3. Tam giới có mấy hành tinh và sự sống trong đó
  4. Phật giới ở đâu và cấu tạo bằng gì
  5. Càn khôn vũ trụ chứa gì trong đó
  6. Tạo công đức đúng nghĩa bằng cách nào
  7. Tại sao có Nhân Quả Luân Hồi
  8. Công thức Giải Thoát ra ngoài qui luật Nhân Quả Luân Hồi
    V.v…

Xin giới thiệu Video của 4 lần Giải đáp đặc biệt và Chuẩn hóa Thiền Tông đưới đây để tiện tra cứu và học tập…

Video: Giải đáp Đặc biệt – Lần 4 – Ngày 21-07-2019


Video: Giải đáp Đặc biệt – Lần 3 – Ngày 10-03-2019


Video: Giải đáp Chuẩn hóa Thiền Tông – Ngày 14-01-2018


Video: Giải đáp Đặc biệt – Lần 2 – Ngày 09-04-2017


Video: Giải đáp Đặc biệt – Lần 1 – Ngày 19-02-2017

Nguồn Internet

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *