Bí Kíp Thiền TôngGiải đápSlideTinh hoa Đạo Phật

Truyền Thừa Bí Kíp Thiền Tông – Tinh Hoa

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc… Tháng 08/2021 loạt video Truyền Thừa Bí Kíp Thiền Tông – Tuyệt Mật đầu tiên đã được xuất bản.  Xin trân trọng giới thiệu.

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

✍️ Mục lục: TINH HOA ĐẠO PHẬT – TRUYỀN THỪA

Bản cập nhật mới nhất theo các Video Truyền Thừa Bí kíp Thiền Tông từ tháng 08/2021

01. Càn khôn Vũ trụ 👉  Xem

02. Tam Giới – Hệ Mặt Trời 👉  Xem

03. Cõi Trời Vô Sắc 👉  Xem

04. Cõi Trời Hữu Sắc và Tịnh Độ 👉  Xem

05. Cõi Trời Dục Giới 👉  Xem

06. Địa Cầu – Trái Đất 👉  Xem

07. Quy Luật Nhân – Quả Luân hồi củaTrái Đất 👉  Xem

08. Hình thành một Trung Ấm Thân 👉  Xem

09. Cốt tủy của Thiền Tông 👉  Xem

10. Tinh Hoa Đạo Phật 👉  Xem

11. Sáu Pháp môn của Đạo Phật và Nhân – Quả 👉  Xem

12. Ngũ Thú tạp cư và Nhiệm vụ 👉  Xem

13. Màu sắc của Trái Đất và Tam Giới 👉  Xem

14. Bầu Khí quyển của Trái Đất 👉  Xem

15. Thế giới Vô hình và Khoa học Vật Lý 👉  Xem

16. Chủ và Quản lý Trái Đất 👉  Xem

17. Các loại Thánh 👉  Xem

18. Loài Tiên ở Trái Đất 👉  Xem

19. Ban Nghi lễ 👉  Xem

20. Đạo ở Trái Đất 👉  Xem

21. Đức ở Trái Đất 👉  Xem

22. Các Tánh của con Người 👉  Xem

23. Màu sắc của các Tánh 👉  Xem

24. Người trở về Phật Giới hay đi Luân hồi 👉  Xem

25. Công đức bị bôi đen 👉  Xem

26. Hoa Tiêu 👉  Xem

27. Pháp Trần phát ra của Người có Công đức 👉  Xem

28. Trung Ấm Thân, Công đức, Phước, Ác đức 👉  Xem

29. Tánh Phật ở trong Trung tâm Vận hành Luân 👉  Xem

30. Đạo Phật và Tần số Điện từ Dương tu Thiền Tông 👉  Xem

31. Tu Thiền Tông và Tu Chân chính 👉  Xem

32. Hành của Tánh Người  và Suy nghĩ của con Người 👉  Xem

33. Lời dạy của Đức Phật 👉  Xem

34. Kinh Sám hối 👉  Xem

35. Bóng Trăng dưới Đầm nước 👉  Xem

36. 500 năm cuối cùng Thời Mạt Pháp👉  Xem

✍️ Mục lục: Tinh hoa Đạo Phật – Truyền Thừa👉  Xem tiếp

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *