Tinh hoa Đạo PhậtBí Kíp Thiền TôngGiải đáp

Giải đáp Thiền Tông năm 2021-2024

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Giải đáp về Thiền Tông (Video)

⭐ Giải đáp Thiền Tông: 2020 👉  Xem

⭐ Giải đáp Thiền Tông: 2019 👉  Xem

Giải đáp Thiền Tông năm 2021-2024 (tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu – 36 Video)

 Giải đáp Thiền Tông – 2024 – Ngày 17/04 (👉 Xem Bản đầy đủ)


 Giải đáp Thiền Tông – 2024 – Ngày 02/04 (👉 Xem Bản đầy đủ)


 Giải đáp Thiền Tông – 2024 – Ngày 21/03 (👉 Xem Bản đầy đủ)


 Giải đáp Thiền Tông – 2024 – Ngày 22/02 (👉 Xem Bản đầy đủ)


 Giải đáp Thiền Tông – 2024 – Ngày 10/02 (👉 Xem Bản đầy đủ)


 Giải đáp Thiền Tông – 2023Ngày 05/07 (👉 Xem Bản đầy đủ)

✍️ Mục lục: Giải đáp 2021-2024  👉  Xem tiếp

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *