Bí Kíp Thiền TôngGiải đápTinh hoa Đạo Phật

Giải đáp Thiền Tông năm 2023-2024

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc… Tháng 08/2021 loạt video Truyền Thừa Bí Kíp Thiền Tông – Tuyệt Mật đầu tiên đã được xuất bản và các Video của Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam cho đến nay.  Xin trân trọng giới thiệu.

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Kinh Vô Tự – Giáo Lý Đạo Phật Khoa học Vật Lý Thiền Tông

⭐️ Tam Giới – Hệ Mặt Trời👉  Xem
⭐️ Địa Giới và Trái Đất 👉  Xem
⭐️ Đạo ở Trái Đất 👉  Xem
⭐️ Quy luật Nhân – Quả – Luân hồi 👉  Xem
⭐️ Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam 👉  Xem
⭐️ Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông👉  Xem
⭐️ Chùa Thiền Tông Tân Diệu 👉  Xem

✍️ Mục lục: Giải đáp về Thiền Tông (Video) và Bài có lời + Video

⭐ Giải đáp Thiền Tông: 2021 – 2022 👉  Xem

⭐ Giải đáp Thiền Tông: 2020 👉  Xem

⭐ Giải đáp Thiền Tông: 2019 👉  Xem


Giải đáp Thiền Tông năm 2023-2024 (tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu – 09 Video)

 Giải đáp Thiền Tông – 2024 – Ngày 03/06 (👉 Xem Bản đầy đủ)


 Giải đáp Thiền Tông – 2024 – Ngày 18/05 (👉 Xem Bản đầy đủ)


 Giải đáp Thiền Tông – 2024 – Ngày 03/05 (👉 Xem Bản đầy đủ)


 Giải đáp Thiền Tông – 2024 – Ngày 17/04 (👉 Xem Bản đầy đủ)


 Giải đáp Thiền Tông – 2024 – Ngày 02/04 (👉 Xem Bản đầy đủ)


 Giải đáp Thiền Tông – 2024 – Ngày 21/03 (👉 Xem Bản đầy đủ)


 Giải đáp Thiền Tông – 2024 – Ngày 22/02 (👉 Xem Bản đầy đủ)


 Giải đáp Thiền Tông – 2024 – Ngày 10/02 (👉 Xem Bản đầy đủ)


 Giải đáp Thiền Tông – 2023Ngày 05/07 (👉 Xem Bản đầy đủ)

✍️ Mục lục: Giải đáp 2023-2024  👉  Xem lại

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *