Giải đápThiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Giải đáp Thiền Tông năm 2020

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Giải đáp về Thiền Tông (Video)

⭐ Giải đáp Thiền Tông: 2021 – 2022 👉  Xem

⭐ Giải đáp Thiền Tông: 2019 👉  Xem

Giải đáp Thiền Tông năm 2020 (tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu – 22 Video)

 Giải đáp Thiền Tông – 2020 – Ngày 26/12 (Bản đầy đủ)

 Giải đáp Thiền Tông – 2020 – Ngày 12/09 (Bản đầy đủ – 1)

Giải đáp Thiền Tông – 2020 – Ngày 12/09 (Bản đầy đủ – 2)

 Giải đáp Thiền Tông – 2020 – Ngày 26/07 (Bản đầy đủ)

 Giải đáp Thiền Tông – 2020 – Ngày 12/07 (Bản đầy đủ)

 Giải đáp Thiền Tông – 2020 – Ngày 28/06 (Bản đầy đủ)

✍️ Mục lục: Giải đáp 2020 👉  Xem tiếp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *