Bí Kíp Thiền TôngGiải đáp

Lá thư đặc biệt của ông Hoàng Chương từ Hoa Kỳ

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc… Tháng 08/2021 loạt video Truyền Thừa Bí Kíp Thiền Tông – Tuyệt Mật đầu tiên đã được xuất bản.  Xin trân trọng giới thiệu.

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Trả lời câu hỏi của Ông Nguyễn Hoàng Chương:

Ông Nguyễn Hoàng Chương cư ngụ tại Thành phố San Jose, California, Hoa Kỳ, có gửi cho Thiền Gia – Soạn Giả Nguyễn Nhân và đặt 65 câu hỏi như sau:

Để tiện cho việc học tập và tham khảo nên xin mời Quý vị lựa chọn như dưới đây:

⭐️ Ông Nguyễn Hoàng Chương  ( 65 Câu hỏi ): 👉 Xem tại đây

⭐️⭐️ Xem từng Câu hỏi  ( 65  Câu hỏi): 👇 Xem dưới đây

Câu hỏi 01: ⭐️ Thưa Bác, Tam Giáo Đồng nguyên là gì, thưa Bác?

Câu hỏi 02: ⭐️ Thưa Bác, Đạo Thần người ta lập ra để làm gì thưa Bác?

Câu hỏi 03: ⭐️ Thưa Bác, Đạo Thánh người ta lập ra để là gì?

Câu hỏi 04: ⭐️ Thưa Bác, Đạo Tiên người ta lập ra để làm gì? 

Câu hỏi 05: ⭐️ Còn Đạo Phật người ta lập ra để làm gì, thưa Bác?

Câu hỏi 06: ⭐️ Thưa Bác, có Thày nói Bác tu theo Đạo của Ma Vương, vậy Đạo Ma Vương là gì thưa Bác?

Câu hỏi 07: ⭐️ Thưa Bác, làm sao biết Đạo Vua Thánh thưa Bác?

Câu hỏi 08: ⭐️ Nơi thờ Vua Thánh phải như thế nào, thưa Bác?

Câu hỏi 09: ⭐️ Thưa Bác, Thày tu Đạo Chân chính phải tu như thế nào. thưa Bác?

Câu hỏi 10: ⭐️ Căn bản đầu tiên của Thày tu là gì, thưa Bác?

Câu hỏi 11: ⭐️ Thưa Bác, Nhà nước cho toàn dân được tự do Tôn Giáo, Đạo Giáo và Tín ngưỡng nhưng không ra Thông tu hướng dẫn, thì Nhà nước làm sao kiểm soát Tôn Giáo, Đạo Giáo và Tín ngưỡng được, thưa Bác?

Câu hỏi 12: ⭐️ Thưa Bác, Cháu nghe trong Đạo Phật có danh từ “Dâng cúng”; vậy Dâng cúng là Dâng cúng cái gì, thưa Bác?

Câu hỏi 13: ⭐️ Thưa Bác, có Thày hiện nay bảo người Phật tử Dâng cúng tiền cho Thày sài; danh từ Dâng cúng này có đúng không, thưa Bác?

Câu hỏi 14: ⭐️ Thưa Bác, Đạo Phật là Đạo Giác Ngộ – Giải Thoát hiện nay không Thày nào biết vậy các Thày tu cái gì, thưa Bác?

Câu hỏi 15: ⭐️ Thưa Bác, hiện nay các Chùa, Chùa nào cũng Cúng, vậy Cúng cho ai ăn, thưa Bác?

Câu hỏi 16: ⭐️ Cúng cho loài Ngạ Quỷ ăn để làm gì, thưa Bác?

Câu hỏi 17: ⭐️ Thưa Bác, hiện nay có Chùa chuyên là Bùa bán; vậy là Bùa bán có được gì không, thưa Bác?

Câu hỏi 18: ⭐️ Có Thày làm Phép để cho học sinh thi đậu; vậy học sinh nào mua Phép có thi đậu được không, thưa Bác?

Câu hỏi 19: ⭐️ Thưa Bác, bệnh Covid-19 đang hoàng hành. Hiện nay có nhiều nơi  tổ chức cầu nguyện cho không còn con Covid-19 nữa, có đúng không, thưa Bác?

Câu hỏi 20: ⭐️ Muốn cho không bị bệnh Covid-19 thì phải làm sao, thưa Bác?

Câu hỏi 21: ⭐️ Thưa Bác, hiện nay ở Việt Nam sao có quá nhiều Đạo; vậy tu theo Đạo nào là đúng nhất, thưa Bác?

Câu hỏi 22: ⭐️Thưa Bác, còn quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam của Bác khi nào xuất bản ra, thưa Bác?

Câu hỏi 23: ⭐️ Có Thày chửi Bác tu theo Đạo Tà, vậy Đạo Tà là Đạo gì, thưa Bác?

Câu hỏi 24: ⭐️ Thưa Bác, người tu theo Đạo Tà để được gì, thưa Bác?

Câu hỏi 25: ⭐️ Thưa Bác, có người chửi Bác là người tu theo Đạo Hoang Tưởng; vậy Đạo Hoang Tưởng là tu làm sao, thưa Bác?

Câu hỏi 26: ⭐️ Cháu thấy có Thày chửi Bác bịa ra Pháp môn Thiền Tông, có đúng như vậy không, thưa Bác?

Câu hỏi 27: ⭐️ Thưa Bác, có Thày nói thời Đức Phật chưa có Chữ viết, nên không viết ra Huyền Ký được, Huyền Ký này là của Bác bịa ra; thưa có đúng như vậy không, thưa Bác?

Câu hỏi 28: ⭐️ Thưa Bác, Kinh Kim Cang dạy xóa mê tín, là xóa làm sao, thưa Bác?

Câu hỏi 29: ⭐️ Thưa Bác, Kinh Kim Cang Đức Phật dạy xóa mê tín; vậy Đức Phật có dạy Kinh nào Cúng dường không và Cúng dường như thế nào, thưa Bác?

Câu hỏi 30: ⭐️ Thưa Bác, trong các quyển Kinh có Kinh nào Đức Phật dạy Tánh Thấy bằng Tánh Phật của mình không. thưa Bác?

Câu hỏi 31: ⭐️ Thưa Bác, trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật dạy gì, thưa Bác?

Câu hỏi 32: ⭐️ Thưa Bác, Kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật dạy gì, thưa Bác?

Câu hỏi 33: ⭐️ Còn Kinh Duy Ma Cật ngụ ý như thế nào, thưa Bác?

Câu hỏi 34: ⭐️ Thưa Bác, Người Phật tử tu theo Đạo Phật giữ 5 Giới cấm; còn các Thày là Tỳ Kheo Tăng phải giữ đến 250 Giới.; Nhưng tại sao lại có quá nhiều Thày tu chửi Người ta quá chừng; Cớ sao vậy, thưa Bác?

Câu hỏi 35: ⭐️ Thưa Bác, Đạo Phật là Đạo Giác Ngộ và Giải Thoát con nít 6 tuổi cũng biết, có sao có nhiều vị Thày tu đến già rồi mà không biết Giác Ngộ – Giải Thoát là gì, thưa Bác?

Câu hỏi 36: ⭐️ Thưa Bác, như tụi cháu mà muốn tu theo Đạo Phật mà tu không sai thì phải như thế nào, thưa Bác?

Câu hỏi 37: ⭐️ Thưa Bác, có Người nào ở Thế Gian mà không bị Nhân – Quả không, thưa Bác?

Câu hỏi 38: ⭐️ Thưa Bác, người tu theo Đạo có bị Nhân – Quả không, thưa Bác? và những Nhân – Quả đó là như thế nào? Xin Bác có thể giải thích rõ hoặc thêm ví dụ để Cháu và mọi người được hiểu ạ.

Câu hỏi 39: ⭐️ Thưa Bác, tại sao Người tu mà bị Nhân – Quả nặng hơn Người không tu, thưa Bác?

Câu hỏi 40: ⭐️ Thưa Bác, Người sống ở Trái Đất này làm sao không bị Nhân – Quả, thưa Bác?

Câu hỏi 41: ⭐️ Thưa Bác, Người mà có nhiều tiền tu theo Pháp môn Giải Thoát này có dễ không, thưa Bác?

Câu hỏi 42: ⭐️ Xin Bác giải thích chứ Ma Vương nghĩa là sao, thưa Bác?

Câu hỏi 43: ⭐️ Thưa Bác, Cháu muốn tu Giác Ngộ – Giải Thoát phải tu theo Đạo nào?

Câu hỏi 44: ⭐️ Thưa Bác, Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam ở đâu dạy, thưa Bác?

Câu hỏi 45: ⭐️ Thưa bác Nguyễn Nhân, Người tin sao gọi là Người mê tín, thưa Bác?

Câu hỏi 46: ⭐️ Thưa Bác, Người tin sao gọi là Chánh tín, thưa Bác?

Câu hỏi 47: ⭐️ Cháu muốn tìm hiểu sự thật ở Trái Đất này, Cháu phải đọc sách nào, thưa Bác?

Câu hỏi 48: ⭐️ Đạo Khoa học là Đạo gì, thưa Bác?

Câu hỏi 49: ⭐️ Đạo Hiển Linh là sao, thưa Bác?

Câu hỏi 50: ⭐️ Người tu theo Đạo Hiển Linh để được gì, thưa Bác?

Câu hỏi 51: ⭐️ Cháu nghe nói Trái Đất này là nơi “Ngũ thú tạp cư”; vậy Bác kể cho Cháu nghe được không, thưa Bác?

Câu hỏi 52: ⭐️ Thưa Bác, Nhân – Quả Gia đình là sao, thưa Bác?

Câu hỏi 53: ⭐️ Thưa Bác, Người tu lên nước Cực Lạc có bị Nhân – Quả không. thưa Bác?

Câu hỏi 54: ⭐️ Thưa Bác, một Đạo mà tổ chức đúng thì phải có mấy phần, thưa Bác?

Câu hỏi 55: ⭐️ Thưa Bác, Đạo mà không tổ chức đúng mà các người khác vào tu thì có bị Nhân – Quả không, thưa Bác?

Câu hỏi 56: ⭐️ Thưa Bác, Tôn Giáo là gì?

Câu hỏi 57: ⭐️ Thưa Bác, Đạo Cúng là của ai, có phải là của Đạo Phật không?

Câu hỏi 58: ⭐️ Thưa Bác, xin Bác cho Cháu lời khuyên, Cháu nên tu theo Đạo nào ở Trái Đất này, thưa Bác?

Câu hỏi 59: ⭐️ Thưa Bác, Cháu không cần tu mà sống với Gia đình hoài như vậy có được không , thưa Bác?

Câu hỏi 60: ⭐️ Thưa Bác, Nhân – Quả của người tu theo Pháp môn thứ 6 của Đạo Phật như thế nào, thưa Bác?

Câu hỏi 61: ⭐️ Thưa Bác, các Thiền Sư thường hay nói câu “Bất tùng tha Đắc” là gì, thưa Bác?

Câu hỏi 62: ⭐️ Thưa Bác, ở bên Mỹ hiện nay có nhiều Thày họ bảo Huyền Ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông là bị đặt, Đức Phật không có Huyền Ký gì cả, mà Đức Phật dạy con người ngồi Thiền, chứng quả Phật mà thôi. Vậy Bác Nguyễn Nhân trả lời cho họ như thế nào?

Câu hỏi 63: ⭐️ Hiện trên mạng có nhiều Thày nói danh từ “Long Nữ” không có, đây là bịa đặt của Bác, Bác trả lời ra sao, thưa Bác?

Câu hỏi 64: ⭐️ Tại sao ở Thế Giới phải có nhiều Đạo, thưa Bác?

Câu hỏi 65: ⭐️ Tại sao ở Thế Giới này phải có 3 thời kỳ lập Đạo, thưa Bác?

(Truyền Thừa Bí Kíp Thiền Tông – Tuyệt Mật )

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *