Giải đápThiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Giải Thoát và Dừng Luân Hồi

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

Xin Bác chỉ dạy Phật tử Thiền Tông phải làm sao để dừng được Luân Hồi; và thực hiện như thế nào mới đạt được sự Giải Thoát?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

Câu hỏi này là của mấy ông vật lý hỏi, sự Giải Thoát gì?

Đã người ta nói rồi, Phật Tử Thiền Tông bây giờ truyền Thiền đi rồi người ta sẽ cung cấp cho Con Đường Về Phật Giới, đọc hết 11 quyển sách đi, trong đó thì nói rất nhiều đường, đi đâu người ta giải thích cho mình nghe, mình phải đọc hết mấy quyển sách này.

Chứ còn sự Giải Thoát gì? Ở đây không có sự Giải Thoát gì hết đó, ở đây anh muốn Giải Thoát.

  • Anh tạo công đức anh về.
  • Biết đường về.
  • Anh phải ham muốn đừng có nghe ai hết đó, chữ ham muốn mãnh liệt là đừng nghe ai hết, ai nói cũng không đồng ý.

Có nghĩa là “tôi hiểu rồi đó, tôi hiểu con đường đi rồi anh đừng có dụ tôi mất công lắm”, gọi là ham muốn mãnh liệt là chỗ đó, 3 tiêu chuẩn này anh phải làm cho đúng thì anh Giải Thoát được.

Thì Giải Thoát là nói giải là đi ra ngoài sức hút vật lý, nói chữ Giải Thoát cho nó oai vậy thôi chứ giải cái gì, mình chạy ra mình trốn

  • Còn bây giờ anh giải nổi không?
  • Sức hút vật lý mình giải nổi không?

Có nghĩa là tôi tìm cách tôi bò ra, đi ra, không có giải gì hết, đi 1 cách bình thường. Chứ đừng có nói “tôi làm này làm kia tôi Giải Thoát”, còn lâu đó, càng làm càng chết, duy nhất chỉ tạo công đức thôi, tạo công đức cũng không làm nữa.

Công đức có nghĩa là nói cho người ta biết ờ cái này là nó như vậy người ta hiểu thôi chứ mình đâu có làm cái gì dụng công gì đâu, mình không làm bất cứ cái gì mà chỉ cho người ta biết “ờ muốn về Phật Giới thì phải có công đức, công đức làm như thế này nè… thì mới về Phật Giới được”.

Về Phật Giới thì gọi là Giải Thoát, cho cái tiếng gọi là cái tiếng thế gian này thôi, chứ về Phật Giới đi về ra đó là vô sanh là không có sanh tử nữa thì ở bên đó thì gọi là Giải Thoát, chứ giải cái gì?

Ở đây không có giải cái gì hết trọi hết đó, anh nhúc nhích là anh đã theo vật lý rồi, anh muốn không thì đi ra ngoài về bên kia kìa, bên kia nó không có sức hút vật lý.

Anh về đó sống, anh muốn đi nhanh lắm, mang bằng điện từ quang, ở đây mang bằng tứ đại hoặc bằng điện từ âm dương thì đi theo tốc độ của qui luật của nó, còn đi ra điện từ quang đi theo tốc độ của nó. Thích đâu hiện đó chứ không phải đi như mình đâu, ví dụ mà ông Phật từ Tam Giới này qua Tam Giới khác, muốn đâu hiện đó có vậy thôi.

Vì thế mà bây giờ văn minh rồi đó, thí dụ mình nói ở đây, ai có cái máy bên Mỹ bắt nhận ra mình đang ở bển đó, giờ ở bên Mỹ cũng được, bên Nga, bên Tàu cũng được, tất cả ngồi ở đây nó trùm khắp, muốn người nào bắt thì nó thấy người đó.

Bởi vì nó theo cái qui luật của nó mà, vì thế mà ông Phật mở đầu: “Phật là trùm khắp mọi nơi, chân tánh theo Phật khắp nơi mà hành”, chân tánh là cái gì? Thấy, nghe, nói, biết theo cái Phật này khắp nơi, muốn hành rồi muốn cái gì muốn làm gì thì làm, thì cái này bây giờ nó văn minh thì mới giải thích được cái này.

Chứ ngày xưa hỏi Phật là gì? Giác tha, giác hạnh viên mãn rồi giác tùm lum, rồi Giải Thoát làm sao? Ngồi đó mà suy nghĩ.

(Trích Buổi Giải Đáp Thiền Tông: Ngày 24/11/2019)

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *