Bí Kíp Thiền TôngGiải đápTinh hoa Đạo Phật

Giải đáp Thiền Tông – Ngày 24/06/2024

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những Người trong và ngoài Nước đọc… Tháng 08/2021 loạt video Truyền Thừa Bí Kíp Thiền Tông – Tuyệt Mật đầu Tiên đã được xuất bản và các Video của Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam cho đến nay.  Xin trân trọng giới thiệu.

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Kinh Vô Tự – Giáo Lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông

⭐️ Càn khôn Vũ Trụ và Phật Giới 👉  Xem
⭐️ Tam Giới – Hệ Mặt Trời👉  Xem

⭐️ Địa Giới và Trái Đất 👉  Xem
⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ Mạch nguồn Thiền Tông 👉  Xem


✍️ Mục lục: Giải đáp ngày 24/06/2024

Thưa quý Phật tử và độc giả gần xa,

Vừa qua, Ban Giải đáp Thiền Tông của Chùa Thiền Tông Tân Diệu có trả lời các câu hỏi cho:

1. Anh Trần Minh Khánh, cư ngụ Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

2. Anh Đoàn Trúc Nhân, cư ngụ tại Quận 8,  TP. Hồ Chí Minh.

3. Anh Mai Đăng Sơn, cư ngụ tại TP. thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

4. Anh Hoàng Trung Hiếu, cư ngụ tại TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Để tiện cho việc học tập và tham khảo nên xin mời Quý vị lựa chọn như dưới đây:

⭐️ PT Trần Minh Khánh (17 Câu hỏi): 👉 Xem tại đây

⭐️⭐️ PT Đoàn Trúc Nhân  (12 Câu hỏi): 👉 Xem tại đây

⭐️⭐️⭐️ PT Mai Đăng Sơn  (10 Câu hỏi): 👉 Xem tại đây

⭐️⭐️⭐️⭐️ PT Hoàng Trung Hiếu  (11 Câu hỏi): 👉 Xem tại đây

⭐️ Xem từng Câu hỏi  (17+12+10+11 Câu hỏi): 👇 Xem dưới đây

Câu hỏi 01:⭐️Các Đạo trên Trái Đất này, tại sao lại có? 👉 Xem
Câu hỏi 02:⭐️Các Thời kỳ lập Đạo ở Trái Đất? 👉 Xem
Câu hỏi 03:⭐️Vì sao phải tuân thủ theo qui trình từng Thời kỳ lập Đạo? 👉 Xem
Câu hỏi 04:⭐️Ai là Người đủ tư cách để lập Đạo ở Trái Đất? 👉 Xem
Câu hỏi 05:⭐️Có bao nhiêu Đạo ở Trái Đất? 👉 Xem
Câu hỏi 06:⭐️Công thức lập ra mỗi Đạo như thế nào? 👉 Xem
Câu hỏi 07:⭐️Công thức tu của Đạo ra sao? 👉 Xem
Câu hỏi 08:⭐️Mỗi vị Giáo Chủ lập ra mỗi Đạo là ai? 👉 Xem
Câu hỏi 09:⭐️Mỗi Đạo tu, để thành cái gì? 👉 Xem
Câu hỏi 10:⭐️Mỗi Đạo tu để thành cái gì, có thực tế không? 👉 Xem
Câu hỏi 11:⭐️Đạo nào được lập, Đạo nào không được lập? 👉 Xem
Câu hỏi 12:⭐️Đạo không được lập mà cố tình lập, thì Hậu quả thế nào? 👉 Xem
Câu hỏi 13:⭐️Riêng Đạo Phật, Công thức lập Đạo ra sao? 👉 Xem
Câu hỏi 14:⭐️Đạo Phật lập ra để làm gì? 👉 Xem
Câu hỏi 15:⭐️Trong Đạo Phật, Giáo Chủ là ai? 👉 Xem
Câu hỏi 16:⭐️Trong Đạo Phật, Pháp Chủ là ai? 👉 Xem
Câu hỏi 17:⭐️Vị Pháp Chủ trong Đạo Phật mà làm sai, không hoàn thành Nhiệm vụ, thì Hậu quả như thế nào? 👉 Xem

PT Đoàn Trúc Nhân  (12 Câu hỏi):

Câu hỏi 01:⭐️Đức Phật Thích Ca là ai trong Trái Đất này? 👉 Xem
Câu hỏi 02:⭐️Trước khi thành Phật, Ngài trải qua những gì? 👉 Xem
Câu hỏi 03:⭐️Trước khi thành Phật, Ngài là ai, sống ở đâu? 👉 Xem
Câu hỏi 04:⭐️Tại sao phải sống ở đó trước khi thành Phật? 👉 Xem
Câu hỏi 05:⭐️Thành Phật, là thành cái gì? 👉 Xem
Câu hỏi 06:⭐️Bằng cách nào mà Ngài thành Phật? 👉 Xem
Câu hỏi 07:⭐️Sau khi thành Phật, thì Ngài làm gì? 👉 Xem
Câu hỏi 08:⭐️Một vị Phật muốn nhập vào thai Mẹ, phải bằng cách nào? 👉 Xem
Câu hỏi 09:⭐️ Một vị Phật muốn tồn tại trong thai Mẹ, phải làm sao? 👉 Xem
Câu hỏi 10:⭐️Lý do sau khi vị Phật sinh ra, Người Mẹ phải chết? 👉 Xem
Câu hỏi 11:⭐️Sự kiện Đức Phật sinh ra đi trên 7 bông Sen, có thật hay không? 👉 Xem
Câu hỏi 12:⭐️Nếu có thì tại sao, và để làm gì? 👉 Xem

PT Mai Đăng Sơn  (10 Câu hỏi):

Câu hỏi 01:⭐️Câu “Thiên Thượng, Thiên Hạ, duy Ngã độc tôn”, nghĩa là gì? 👉 Xem
Câu hỏi 02:⭐️Trước khi xuất gia, Đức Phật phải chuẩn bị những gì? 👉 Xem
Câu hỏi 03:⭐️Đức Phật tuyên bố “đã thành Đạo” hay “đã thành Phật”? 👉 Xem
Câu hỏi 04:⭐️Giữa việc tuyên bố “đã thành Đạo”, và “đã thành Phật” khác nhau như thế nào? 👉 Xem
Câu hỏi 05:⭐️Tại sao Đức Phật phải mất 6 năm trước khi chính thức xưng mình là Như Lai? 👉 Xem
Câu hỏi 06:⭐️Đức Phật dạy bao nhiêu Pháp môn? 👉 Xem
Câu hỏi 07:⭐️Công thức của từng Pháp môn? 👉 Xem
Câu hỏi 08:⭐️Thành tựu của mỗi Pháp môn? 👉 Xem
Câu hỏi 09:⭐️Đức Phật lập ra nhiều Pháp môn để làm gì? 👉 Xem
Câu hỏi 10:⭐️Ở thế gian này, có nhiều Người được gọi là “”Phật sống””, vậy “”Phật chết”” là ai? 👉 Xem

PT Hoàng Trung Hiếu  (11 Câu hỏi):

Câu hỏi 01:⭐️Đạo Phật có mấy Pháp môn, mỗi Pháp môn tu để thành gì? 👉 Xem
Câu hỏi 02:⭐️Mỗi Pháp môn tu của Đạo Phật, thành rồi, làm việc chi? 👉 Xem
Câu hỏi 03:⭐️Giải thích rõ ràng, ý nghĩa câu trong Kinh Kim Cang “ai lấy sắc cầu ta, lấy âm thanh để cầu ta, Người ấy hành Đạo tà”? 👉 Xem
Câu hỏi 04:⭐️Đức Thích Ca Mâu Ni tu theo Công thức nào mà thành Phật? Ngài đã thành Phật rồi, hiện Ngài đang làm gì và ở đâu? 👉 Xem
Câu hỏi 05:⭐️Giải thích ý nghĩa câu “Người chửi Như Lai tội không nặng bằng khinh chê Kinh Diệu pháp Liên Hoa”? 👉 Xem
Câu hỏi 06:⭐️Hầm lửa lớn ở đâu? Người bị tội gì phải vào Hầm lửa lớn sống? 👉 Xem
Câu hỏi 07:⭐️Bộ Nội Vụ có nói nhiều về lợi dụng Tôn giáo để trục lợi, thì bị phạt tiền từ 5 -10 triệu đồng. Vậy, lợi dụng Tôn giáo để trục lợi, là như thế nào? 👉 Xem
Câu hỏi 08:⭐️Các Chùa thuộc Hội Đạo Phật quản lý, có ghi danh Đạo là gì? Đạo thành rồi, làm việc chi? Có Giáo Lý, Giáo Kinh, có cho hỏi tự do, có cam kết không tu sai Pháp môn mình đăng ký không? 👉 Xem
Câu hỏi 09:⭐️Chùa nào cũng treo chữ “Giác Ngộ”. Vậy Giác Ngộ là giác cái gì? 👉 Xem
Câu hỏi 10:⭐️Chùa nào cũng treo chữ “Giải Thoát”. Vậy Giải Thoát là đi về đâu? 👉 Xem
Câu hỏi 11:⭐️Đạo Phật là dạy thành Phật. Vậy Công thức tu ra sao? 👉 Xem

(Truyền Thừa Bí Kíp Thiền Tông – Tuyệt Mật – Đặc Biệt )

 Video: Toàn bộ

Nguồn Thiền Tông

✍️ Mục lục: Giải đáp ngày 24/06/2024 👉 Xem tiếp

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *