Bí Kíp Thiền TôngSách Thiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Quyển 07: Đức Phật dạy tu Thiền Tông

a

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Quyển 01: Đức Phật dạy tu Thiền Tông

✍️ Mục lục:

01. Lời nói đầu 👉  Xem
02. Dẫn nhập vào Sách; Đối đáp 👉  Xem
03. Xuất Hoàng cung; Tu Khổ hạnh; Tu Trung Đạo; Tu Đại Thừa 👉  Xem
04. Tu Thanh Tịnh Thiền và biết được 4 Thắc mắc 👉  Xem
05. Thế Giới loài Người 👉  Xem
06. 10 Pháp Giới 👉  Xem
07. 16 thứ Tánh Người 👉  Xem
08. 5 Pháp môn tu Dụng công 👉  Xem
09. Đức Phật dạy Tu Thanh Tịnh Thiền 👉  Xem
10. Đức Phật dạy vượt Hải Triều Dương 👉  Xem
11. Công dụng của Thanh Tịnh-Rỗng Lặng-Hằng Tri 👉  Xem
12. Con người có TÂM 👉  Xem
13. Không thể nhìn được cửa Hải triều Dương 👉  Xem
14. Nhất Tự Thiền, tạo Công đức, Pháp Thân Thanh Tịnh 👉  Xem
15. Chúng con lại nói Như Lai bị ma ám 👉  Xem
16. Làm nghề buôn bán, làm sao tu theo Thanh Tịnh Thiền 👉  Xem
17. Tự nhiên bị “mất thân”, làm sao thấy cửa Hải Triều Âm 👉  Xem
18. Phương pháp Giải Thoát tiện và nhanh 👉  Xem
19. Công Đức lưu giữ ở đâu 👉  Xem
20. Trở về Bể Tánh Thanh Tịnh Phật Tánh… 👉  Xem
21. Không tự vượt cửa Hải Triều Dương 👉  Xem
22. Giúp người học Pháp môn Giải Thoát 👉  Xem
23. Sự sống, Vãn sanh, Luân hồi và Pháp môn Giải Thoát 👉  Xem
24. Bí Mật Thanh Tịnh Thiền, Không dạy chỗ đông người và trong Chùa 👉  Xem
25. Con người ai cũng sống bằng Tần số Nghiệp riêng của mình 👉  Xem
26. Lên sống với Trời Thượng Đế, Địa ngục và Ngục tối 👉  Xem
27. Nhiệm vụ của Như Lai, sao dạy Pháp môn Giải Thoát sau cùng 👉  Xem
28. Loài người không dám nhận mình có Phật Tánh; Thế Giới và Tam Giới 👉  Xem
29. Pháp Giới riêng của mỗi Người 👉  Xem
30. Công dụng của 16 thứ Tánh Người 👉  Xem
31. Tu làm sao Giải Thoát, tu sao còn bị Luân hồi 👉  Xem
32. Sao loài Người lại thích quỳ lạy, cầu xin người khác; Trời và Tiên 👉  Xem
33. Căn bản Pháp môn tu Thanh Tịnh Thiền 👉  Xem
34. Công thức Pháp môn Giải Thoát 👉  Xem
35. Thực hành Pháp môn Thanh Tịnh Thiền 👉  Xem
36. 6 Pháp môn tu và Thành tựu 👉  Xem
37. Tri, Kiến bất lập Tri 👉  Xem
38. Như Lai dạy có sử dụng Vật lý nơi Thế gian này 👉  Xem
39. Công thức Giải Thoát ra ngoài Nhân – Quả Luân hồi 👉  Xem
40. Minh Tâm – Kiến Tánh – Như Lai 👉  Xem
41. Tiếng nói không khi nào mất (Pháp Tánh) 👉  Xem
42. 5 Pháp môn không giúp người tu vượt ra ngoài vòng Luân hồi 👉  Xem
43. Con đường nhanh nhất trở về Nguồn cội 👉  Xem
44. Phải tu làm sao để trở về Bể Tánh Thanh Tịnh 👉  Xem
45. Chư Phật phải dạy 5 Pháp môn có thành tựu trong Vật lý 👉  Xem
46. Pháp môn Thanh Tịnh Thiền thật rõ hơn 👉  Xem
47. Nhìn như thế nào để biết họ đi đâu trong Dòng tộc 👉  Xem
48. Đường thoát ra ngoài sự cuốn hút Nhân – Quả Vật lý 👉  Xem
49. Nhiệm vụ của Như Lai dạy cho loài người ở Thế Giới này 👉  Xem
50. Thanh Tịnh Thiền bắt buộc phải hiểu 3 Nguyên lý và phải Thực hiện 3 phần 👉  Xem
51. Vỏ bọc Tánh của con Người và Trung Ấm Thân 👉  Xem
52. Phải sống sao đủ tư cách một Người Giải Thoát 👉  Xem
53. Bài Kệ “Kính mừng Phật Đản” 👉  Xem
54. Phân tích 6 Pháp môn tu 👉  Xem
55. Đức Lục Tổ Huệ Năng dạy ý sâu màu của Pháp môn Thanh Tịnh Thiền 👉  Xem
56. Đức Lục Tổ Huệ Năng dạy cấy Giấy và Bằng chừng nhận 👉  Xem
57. Đức Lục Tổ Huệ Năng dạy ý sâu màu của Pháp môn Thanh Tịnh Thiền 👉  Xem
58. Thiền Gia Chánh Huệ Phong trả lời một số câu hỏi 👉  Xem
59. Tu Cần, Tu Chánh, Tu Sáng, Tu Tối 👉  Xem
60. Tâm hằng sanh muôn Pháp và Sơn, Hà, Đại Địa 👉  Xem
61. Các Pháp môn tu mà Đức Phật dạy nơi Thế Giới này 👉  Xem
62. Tuổi thọ ở Tam Giới và Trung tâm Vận hành của Luân hồi 👉  Xem
63. Những Gia đình Đặc biệt Ngộ Thiền 👉  Xem
64. Lời Soạn giả 👉  Xem

Video (Đầy đủ)

Giới thiệu

ĐỨC PHẬT DẠY TU THIỀN TÔNG  – QUYỂN 7

TRƯỚC KHI NHẬP NIẾT BÀN, ĐỨC PHẬT CÓ DẠY CÁC ĐỆ TỬ CỦA NGÀI:

GIẢI THOÁT LÀ ĐẠO THÍCH CA
LUÂN HỒI SINH TỬ CỦA MA DẠY NGƯỜI
CÁC ÔNG NHỚ DẠY NGƯỜI ĐỜI
NGƯỜI MUỐN GIẢI THOÁT, TU THỜI THIỀN THANH
THIỀN THANH TA DẠY RÕ RÀNH
LÀ THIỀN MỘT CHỮ, TỬ SANH XA LÌA
THIỀN THANH VỀ VỚI BÊN KIA
LÀ NƠI PHẬT GIỚI, XƯA KIA CỦA MÌNH

VÀ NHIỆM VỤ CỦA NHƯ LAI CÓ 2 PHẦN:

1. GIÚP CHO LOÀI NGƯỜI Giác Ngộ, TỨC HIỂU BIẾT RÕ RÀNG SỰ SỐNG NƠI Thế Giới NÀY VÀ TRONG MỘT Tam Giới.

2. DẠY CHO LOÀI NGƯỜI Công thức Giải Thoát RA NGOÀI Thế Giới Nhân – Quả Luân hồi Vật lý Âm – Dương, ĐỂ TRỞ VỀ SỐNG TRONG PHẬT GIỚI.

MỖI GIA ĐÌNH NÊN CÓ 1 HAY 2 QUYỂN SÁCH “ĐỨC PHẬT DẠY TU Thiền Tông VÀ CÔNG THỨC GIẢI THOÁT” NÀY, ĐỂ LƯU LẠI CHO CON CHÁU NHIỀU ĐỜI VỀ SAU LÀM GIA BẢO. NẾU TRONG GIA TỘC CỦA QUÍ VỊ CÓ NGƯỜI NÀO HỌC CAO, BIẾT PHÁP MÔN THIỀN Thanh Tịnh LÀ CHÂN THẬT NƠI THẾ GIỚI NÀY, KHÔNG TIN LẦM (MÊ TÍN) NHỮNG GÌ XẢY RA HẰNG NGÀY. PHÁP MÔN Thiền Tông HỌC NÀY KHI HẾT LƯU HÀNH NƠI THÉ GIỚI NÀY, PHẢI ĐỢI ĐẾN KHI NGÀI A DẬT ĐA THÀNH PHẬT, THÌ PHÁP Thiền Tông HỌC NÀY MỚI CÓ NGƯỜI DẠY TRỞ LẠI.

LÀM NGƯỜI PHẢI CÓ 6 CÁI KHÔN NGOAN BÌNH THƯỜNG:

1. Phải biết rõ ràng về tổng thể con người mình.

2. Thế Giới mình đang sinh sống là gì.

3. Tinh Thần của mình là cái gì.

4. Những hiện tượng xảy ra xung quanh mình là sao.

5. Sống làm sao không bị sai lầm.

6. Sống làm sao được an nhàn.

CÒN KHÔN NGOAN CAO HƠN PHẢI HIỂU:

1. Nhân sinh Vũ Trụ là gì.

2. Sự sống nơi Thế Giới này là sao.

3. Sự sống trong một Tam Giới như thế nào.

4. Càn khôn Vũ Trụ có những gì.

5. Sống làm sao còn bị Luân hồi.

6. Sống làm sao được Giải Thoát.

CÒN TUYỆT VỜI NHẤT LÀ BIẾT ĐƯỢC:

– Công thức của Đức Phật dạy thoát ra ngoài sinh tử Luân hồi.

VÌ VẬY, QUYỂN SÁCH NÀY CHỈ THÍCH HỢP CÓ 2 HẠNG NGƯỜI:

1- Muốn Giác Ngộ mới xem.

2- Muốn Giải Thoát mới đọc.

CÒN KHÔNG THÍCH HỢP CÓ 4 HẠNG NGƯỜI:

1- Thích cầu xin và lạy lục người khác.

2- Muốn lệ thuộc vào người khác để kiếm danh.

3- Muốn làm con hay tôi tớ cho người khác để nương tựa.

4- Thích chuyện linh thiêng huyền bí.

NHỮNG VỊ NÀY HOÀN TOÀN KHÔNG NÊN XEM.

1- Lợi dụng Đạo Phật để sinh sống.

2- Lợi dụng Đạo Phật để tìm danh.

2. Lời nói đầu

Kính thưa độc giả:

Quyển sách Đức Phật day tu Thiền Tông này, là quyển thử bảy mà chúng tôi đã xuất bản nói lên tất cả các Pháp môn tu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy nơi Thế Giới này.

Nói theo Nhà Phật: bảy quyển sách này là bảy báu vật tuyệt quí trong Phật pháp; còn nói theo người ở Thế gian: đình nào có bảy quyển sách này, gia đình đó tự nhiên gia có bảy báu mầu tại gia, cũng được gọi là có bảy thứ gia bảo trong gia đình để lưu truyền lại cho con cháu nhiều đời về sau.

Vì sao các quyển sách này có giá trị cao quí như vậy?

– Xin kính thưa, vì hiện nay các sách quí này không tìm thấy bất cứ nơi đâu trên Trái Đất này?

Chúng tôi là người sưu tầm, may mắn biết được Pháp môn Thanh Tịnh Thiền của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền theo hệ thống Thiền Tông, mà các vị Tổ Thiền Tông truyền cho nhau. Nhờ đó, chúng tôi mới biết và viết ra. Trước, để lời dạy của Đức Phật về Thiền Tông học được nhiều người cùng biết. Sau, giúp cho những ai tu theo Đạo Phật muốn Giác Ngộ Giải Thoát để trở về quê hương cũ của chính mình, biết phương pháp thực hành cho đúng, để không sai. Người tu theo Đạo Phật mà không biết Pháp môn Thanh Tịnh Thiền, dù có ngồi dụng công tu 1.000 năm cũng không Giải Thoát được!

Người sưu tầm biên soạn và viết lại là tác giả NGUYỄN NHÂN, tức Nguyễn Công Nhân.

Video (Trích đoạn)

✍️ Mục lục: Đức Phật dạy tu Thiền Tông 👉  Xem tiếp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *