Giải đápThiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Những Người tự tử…

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Những người tự tử có phải là do những người cõi âm xúi bảo làm cho mình u mê hay không? và những người này khi chết họ đi về đâu ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

Thường thường mấy người tự tử là đi xuống chứ không có đi lên được, là vì sao? Cái đó là do một là ông Thần thực thi nhân quả, tới giờ đó mình chết bằng cách gì đó là Thần thực thi nhân quả, mà thường thường tự tử là nó mất cái sáng suốt rồi thì xuống cõi Địa Ngục, tùy theo.

Nên nhớ là do cái nghiệp mình, có nghĩa đời này mình không có làm nhưng mà đời trước mình làm, giờ đến đây cái nhân quả này nó xong rồi anh phải chết bằng cách này để đi xuống Địa Ngục trả cái nhân quả khác.

Bởi vì cuộc đời của mình nó chạy biết bao nhiêu cái nhân quả trong đó, cái đời này mà sau cùng mà cái nhân quả nào nó trội nhất thì tiếp tục trả cái nhân quả đó. Thì bây giờ giống như ở trên cái Youtube đi, hát cái này xong cái kia nó nổi lên nó nhào vô thôi, nó theo cái qui luật của nó, đó mình phải hiểu cái thế giới này nó là vậy.

Trên thế giới này khi mà đã tu Thiền Tông tất nhiên mình phải hiểu được cái căn bản như thế này: thế giới này là Ngũ Thú Tạp Cư và Tam Giới theo qui luật nhân quả luân hồi, bao nhiêu đây thôi, dùng trí tuệ sử dụng cái này thì người tu mới đúng được, còn không thì bị lừa hết.

Bây giờ nên nhớ rằng Trái Đất này ai giúp cho mình vãng sanh được? Không ai giúp, tự mình, muốn vãng sanh tạo phước đức đi lên.

Giống như mình ở đây bây giờ làm sao tôi có cơm ăn? Anh đi lao động chứ không có đi xin người ta được, đi xin thì vui lắm người ta cho 1 lần thôi lần thứ 2 ai cho mình? Muốn có cơm ăn tự phải đi làm mà ăn, còn nếu già quá nhà nước lo, có vậy thôi, chứ đừng có ngồi đó bữa nay bày ra để xin này xin kia đừng có làm, đừng làm cái chuyện mê tín dị đoan. Trên thực tế, tay làm hàm nhai chứ không phải tay đưa ra mà có tiền mà nhai, phải tay làm hàm nhai, hiểu căn bản này.

(Trích Buổi Giải Đáp Thiền Tông: Ngày 29/12/2019)

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *