Bí Kíp Thiền TôngGiải đápTinh hoa Đạo Phật

Giải đáp Thiền Tông – Ngày 17/07/2022

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật Giáo là Soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc… Tháng 08/2021 loạt video Truyền Thừa Bí Kíp Thiền Tông – Tuyệt Mật đầu tiên đã được xuất bản.  Xin trân trọng Giới thiệu.

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

✍️ Mục lục: Giải đáp ngày 17/07/2022: Giải đáp tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu

Thưa quý Phật tử và độc giả gần xa,

Ngày 17/7/2022, Thiền Tông Sư, Soạn giả Nguyễn Nhân có Giải đáp thắc mắc về Pháp môn Thiền Tông cho các Phật tử và độc giả gần xa tại Chánh điện Chùa Thiền Tông Tân Diệu:

1. Nguyễn Hoàng Chương, Hoa Kỳ;
2. Nguyễn Văn Tiến; cư ngụ Tam Dương, Vĩnh Phúc;
3. Đại đức Thích Minh Đức, Chùa Trà Sơn; huyện Duy Xuyên, Quảng Nam;
4. Trần Lương Khánh Dương, đại diện cho Phật tử Thiền Tông Thất Miền Trung;
5. Nguyễn Thị Hồng Duyên, ở Quảng Ninh.

Để tiện cho việc học tập và tham khảo nên xin mời Quý vị lựa chọn như dưới đây:

⭐️ PT Nguyễn Hoàng Chương (13 Câu hỏi): 👉 Xem tại đây

⭐️ Các PT hỏi qua BQT Chùa (1+3+1 Câu hỏi): 👉 Xem tại đây

⭐️⭐️ PT Nguyễn Văn Tiến (19 Câu hỏi): 👉 Xem tại đây

⭐️⭐️ Đại đức Thích Minh Đức (20 Câu hỏi): 👉 Xem tại đây

⭐️⭐️⭐️ PT Trần Lương Khánh Dương (10 Câu hỏi): 👉 Xem tại đây

⭐️⭐️⭐️ PT Nguyễn Thị Hồng Duyên (4 Câu hỏi): 👉 Xem tại đây

⭐️ Xem từng Câu hỏi  (13+1+3+1+19+20+10+4 Câu hỏi): 👇 Xem dưới đây

Câu hỏi 01:⭐️Thầy giảng Đạo Phật không biết cốt tuỷ của Đạo Phật là Giác Ngộ và Giải Thoát, mà đi giảng Đạo Phật cho người khác nghe thì có bị Nhân Quả? 👉 Xem
Câu hỏi 02:⭐️Trái Đất này có mấy loại Nhân Quả? 👉 Xem
Câu hỏi 03:⭐️Đạo Phật là Giác Ngộ và Giải Thoát, sao Chùa Thiền Tông Tân Diệu phổ biến ra, đã được Chính quyền và Giáo hội cho phép mà nhiều Thầy lại chửi? 👉 Xem
Câu hỏi 04:⭐️Nhân Quả của người tu và người không tu có khác nhau? 👉 Xem
Câu hỏi 05:⭐️Thầy không biết Giác Ngộ và Giải Thoát là gì, mà đi giảng Đạo cho người khác nghe có bị Nhân Quả? 👉 Xem
Câu hỏi 06:⭐️Làm gì mà bị Siêu Nhân Quả? 👉 Xem
Câu hỏi 07:⭐️Người thích cầu xin, lạy lục người khác; có nên tu theo Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông? 👉 Xem
Câu hỏi 08:⭐️Nhân Quả Họ tộc và Nhân Quả người tu khác nhau thế nào? 👉 Xem

Các PT hỏi qua BQT Chùa (1+3+1 Câu hỏi):

Câu hỏi 01:⭐️Trường hợp Cụ bà Vũ Thị Lạch – sinh năm 1935, ở thôn Hạ Bì, xã Uyết Kiêu, huyện Gia Lộc, Hải Dương; có về được Phật Giới? 👉 Xem
Câu hỏi 01:⭐️Vị Phật gia Luân hồi 38 tỷ năm, được nhắc đến trong Lời dặn dò, đã về Phật Giới trước hay sau khi Công bố Huyền Ký? 👉 Xem
Câu hỏi 02:⭐️Những người bị Siêu Nhân Quả, mà không muốn vào Hầm lửa lớn sống. Điều kiện để vào sống ở loài Ngạ Quỷ Chúa, là gì? 👉 Xem
Câu hỏi 03:⭐️Cách tạo Phước đức Dương và Phước đức Âm? 👉 Xem
Câu hỏi 01:⭐️Thiền Pas-sa-na-chen? Niêm mật 1 khóa tu 10 ngày: nội bất xuất, ngoại bất nhập Thiền; sau khi chết sẽ đi về đâu? 👉 Xem

PT Nguyễn Văn Tiến (19 Câu hỏi):
Câu hỏi 01:⭐️Nguồn gốc của các quyển Giáo Lý Đạo Phật? 👉 Xem
Câu hỏi 02:⭐️Tại sao không có ngôi Chùa nào hay tài liệu Phật Giáo nào đề cập đến Giáo Lý? 👉 Xem
Câu hỏi 03:⭐️Cơ sở nào để mọi người có thể tin tưởng vào nguồn gốc và nội dung của các quyển Giáo Lý mà Chùa Thiền Tông Tân Diệu đang giữ? 👉 Xem
Câu hỏi 04:⭐️Mục đích, ý nghĩa việc ra đời của quyển Giáo Lý Đạo Phật đối với Đạo Phật cũng như hoạt động Tín ngưỡng và đời sống của Con Người? 👉 Xem
Câu hỏi 05:⭐️Tóm tắt nội dung các quyển Giáo Lý? 👉 Xem
Câu hỏi 06:⭐️Quyển “Giáo Lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông – Đặc biệt” thì có gì “Đặc biệt”? 👉 Xem
Câu hỏi 07:⭐️Nội dung các quyển Giáo Lý có khác gì với các quyển Kinh mà các Chùa đang sử dụng? 👉 Xem
Câu hỏi 08:⭐️Nội dung các quyển Giáo Lý có thể thay thế nội dung các bộ Kinh hiện nay? 👉 Xem
Câu hỏi 09:⭐️Ngôn ngữ quyển Giáo Lý có thay đổi qua các thời kỳ? 👉 Xem
Câu hỏi 10:⭐️Các vị Tổ có thực sự cầm quyển Giáo Lý đi ngoài đời thực? 👉 Xem
Câu hỏi 11:⭐️Lợi ích của việc Công bố quyển Giáo Lý đối với Đạo Phật? 👉 Xem
Câu hỏi 12:⭐️Lợi ích của việc Công bố và xuất bản quyển Giáo Lý Đạo Phật đối với các hoạt động Tín ngưỡng và Mê tín Dị đoan? 👉 Xem
Câu hỏi 13:⭐️Lợi ích của việc Công bố và xuất bản quyển Giáo Lý Đạo Phật đối với đời sống Kinh tế và sự phát triển của Quốc gia? 👉 Xem
Câu hỏi 14:⭐️Điều kiện và căn cứ Pháp lý để Giáo Lý chắc chắn được xuất bản? 👉 Xem
Câu hỏi 15:⭐️Người chịu trách nhiệm chính trong việc Công bố và xuất bản quyển Giáo Lý? 👉 Xem
Câu hỏi 16:⭐️Vai trò của Giáo hội trong việc Công bố và xuất bản quyển Giáo Lý Đạo Phật? 👉 Xem
Câu hỏi 17:⭐️Vai trò và Nhiệm vụ của Chùa Thiền Tông Tân Diệu trong việc Công bố và xuất bản quyển Giáo Lý Đạo Phật? 👉 Xem
Câu hỏi 18:⭐️Vai trò của Nhân dân và Phật tử Thiền Tông trong việc Công bố và xuất bản quyển Giáo Lý Đạo Phật? 👉 Xem
Câu hỏi 19:⭐️Tại sao GHPGVN không làm việc với Chùa Thiền Tông Tân Diệu để làm rõ trắng – đen vấn đề Giáo Lý Đạo Phật? 👉 Xem

Đại đức Thích Minh Đức (20 Câu hỏi):
Câu hỏi 01:⭐️Ý nghĩa của 2 chữ “Giải Thoát”? 👉 Xem
Câu hỏi 02:⭐️Tổ chức cõi Vô hình như thế nào? 👉 Xem
Câu hỏi 03:⭐️Công thức tu thành Phật của Thiền Tông? 👉 Xem
Câu hỏi 04:⭐️”Bát Nhã Ba La Mật” là gì? 👉 Xem
Câu hỏi 05:⭐️Tại sao các Chùa hiện nay, không Chùa nào treo bảng hiệu ghi rõ ràng Pháp môn tu? 👉 Xem
Câu hỏi 06:⭐️Trong Đạo Phật có Kinh nào dạy Phật tử Cúng dường? 👉 Xem
Câu hỏi 07:⭐️Các Thầy tu hiện nay không vị nào biết Công thức Giải Thoát? 👉 Xem
Câu hỏi 08:⭐️Các Thầy giảng Đạo nói “tu hành vô số kiếp mới thành Phật”? 👉 Xem
Câu hỏi 09:⭐️Pháp môn Giải Thoát duy nhất chỉ có Chùa Thiền Tông Tân Diệu phổ biến ra? 👉 Xem
Câu hỏi 10:⭐️Người tu theo Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam, tại sao không giữ Giới? 👉 Xem
Câu hỏi 11:⭐️Thiền Tông Sư có Nhiệm vụ như thế nào? Ai phong cho ông Nguyễn Nhân là Thiền Tông Sư? 👉 Xem
Câu hỏi 12:⭐️”Thiền Tông không cho tu”. Vậy Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam lập ra để làm gì? 👉 Xem
Câu hỏi 13:⭐️Giáo hội không phong, vậy ông Nguyễn Nhân lấy tư cách gì xưng là “Viện chủ”? 👉 Xem
Câu hỏi 14:⭐️”Ông Nguyễn Nhân là người chưa cạo tóc lần nào, vậy ông lấy tư cách gì để dạy Giác Ngộ và Giải Thoát?” 👉 Xem
Câu hỏi 15:⭐️Tại sao ông A-Nan-Đà giỏi biện luận, mà không Ngộ Đạo? 👉 Xem
Câu hỏi 16:⭐️Tại sao các Thầy tu hiện nay không nương vào Kinh Kim Cang để tu? 👉 Xem
Câu hỏi 17:⭐️Tu Thiền Tông không giữ Giới? 👉 Xem
Câu hỏi 18:⭐️”Người tu như chúng Tôi tu thành Chánh đẳng, Chánh giác để được gì?” 👉 Xem
Câu hỏi 19:⭐️”Tu Tứ Diệu Đế” là tu làm sao? 👉 Xem
Câu hỏi 20:⭐️Tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không dạy cho các Đệ tử thành Phật? 👉 Xem
⭐️⭐️⭐️Lời cảm ơn và lời chúc của Đại đức Thích Minh Đức gửi đến Soạn giả Nguyễn Nhân 👉 Xem

PT Trần Lương Khánh Dương (10 Câu hỏi):
Câu hỏi 01:⭐️Không Kiến Tánh có nên lập Thiền Tông Thất? Lời khuyên đối với người lập Thiền Tông Thất mà chưa Kiến Tánh? 👉 Xem
Câu hỏi 02:⭐️Người học Thiền Tông bình thường có thể Kiến Tánh? 👉 Xem
Câu hỏi 03:⭐️Kiến Tánh của người tu Thiền Tông bình thường có khác với Kiến Tánh của các vị Tổ? 👉 Xem
Câu hỏi 04:⭐️Người Kiến Tánh phải là người được chính vị Phật giúp đỡ? 👉 Xem
Câu hỏi 05:⭐️Tánh Phật sau khi chui ra khỏi đỉnh đầu, phát ra tiếng, tiếng này có được gọi là Pháp Trần? 👉 Xem
Câu hỏi 06:⭐️Trung Ấm Thân đi về Phật Giới có hình dáng gì? 👉 Xem
Câu hỏi 07:⭐️Trung Ấm Thân khi phát Pháp Trần thì phát ra ở đâu? Vì sao lại phát từ chỗ đó? 👉 Xem
Câu hỏi 08:⭐️Lớp màng Vô minh có phải có 3 lớp? 👉 Xem
Câu hỏi 09:⭐️Ai có Công đức Vô lượng mới phá xuyên được cái màn Vô minh? 👉 Xem
Câu hỏi 10:⭐️Lục Ấn Đường là gì? 👉 Xem

PT Nguyễn Thị Hồng Duyên (4 Câu hỏi):
Câu hỏi 01:⭐️Thiền Tông không giữ Giới, sao Chùa Thiền Tông Tân Diệu lại đưa ra 16 Giới luật? 👉 Xem
Câu hỏi 02:⭐️Người nhiệt tình theo Thiền Tông, sau lại phản. Người đó có phải đã bị Thánh dẫn vào để phá Thiền Tông? 👉 Xem
Câu hỏi 03:⭐️Chia sẻ Thiền Tông lên mạng xã hội, Người biết họ chê, phá; thì người chia sẻ có bị Nhân Quả? 👉 Xem
Câu hỏi 04:⭐️Giúp người khác hiểu và theo Thiền Tông. Về sau không theo nữa, thì Công đức của người giúp có bị bôi đen? 👉 Xem

(Truyền Thừa Bí Kíp Thiền Tông – Tuyệt Mật – Đặc biệt )

 Video: Toàn bộ

✍️ Mục lục: Giải đáp ngày 17/07/2022  👉 Xem tiếp

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *