Bí Kíp Thiền TôngChùa Thiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Kinh Vô Tự – Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc… Tháng 08/2021 loạt video Truyền Thừa Bí Kíp Thiền Tông – Tuyệt Mật đầu tiên đã được xuất bản và các Video của Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam cho đến nay.  Xin trân trọng giới thiệu.

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Kinh Vô Tự – Giáo Lý Đạo Phật Khoa học Vật Lý Thiền Tông

⭐️Lời Giới thiệu của quyển Kinh Vô Tự

⭐️1. Càn khôn Vũ Trụ và Phật Giới 👉  Xem

Càn khôn Vũ Trụ 👉  Xem
Phật Giới 👉  Xem

⭐️2. Tam Giới – Hệ Mặt Trời 👉  Xem

Tam Giới 👉  Xem
Hệ Mặt Trời 👉  Xem

⭐️3. Địa Giới và Trái Đất 👉  Xem

Địa Giới 👉  Xem
Trái Đất 👉  Xem
Hủy diệt Loài Người và Trái Đất 👉  Xem

⭐️4. Đạo ở Trái Đất 👉  Xem

Đạo và Tôn giáo 👉  Xem
Đạo Phật 👉  Xem
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lập Đạo 👉  Xem
6 Pháp môn tu của Đạo Phật 👉  Xem

⭐️5. Quy luật Nhân – Quả – Luân hồi 👉  Xem

Quy luật Nhân – Quả – Luân hồi 👉  Xem
Cái Ngu của con Người 👉  Xem

⭐️6. Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam 👉  Xem

Pháp môn Thiền Tông 👉  Xem
Con Người phải tu và Chùa Thiền Tông 👉  Xem
Những lời Dạy tuyệt quý của Đức Phật 👉  Xem

⭐️7.
⭐️8.


🙏Lời Giới thiệu của quyển Kinh Vô Tự

⭐️Kính thưa các Vị đọc Sách,

Tôi tên là Trần Thị Liệu, sinh ngày 08/04/1911; Cha Tôi là Trần Văn Hướng, Mẹ Tôi là Nguyễn Thị Thắm, cư ngụ tại: Số nhà 276, Ấp Chánh Hội, Xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

Tôi hành nghề bán Vải ở Chợ Soái Kình Lâm, Quận 5, Thành phố Sài Gòn. Sạp Vải này là của Cha và Mẹ Tôi sang lại của Cô Tư Tôi vì Cô Tư Tôi đi định cư ở Pháp.

Vào ngày Chủ nhật, Tôi đang ngồi bán Vải bỗng có vị Thày Tu theo Đạo Phật đến sạp Vải nói với Tôi như sau:

Thưa Cô, Tôi Đạo danh là Thiền Tông Sư Thích Đức Hà, tu Chùa ở Huyện Hóc Môn, Thành phố Sài Gòn. Tôi vâng lệnh Sư Phụ đem quyển sách này cho Cô. Nếu Cô đọc quyển sách này mà hiểu ý nghĩa của quyển sách này nói gì thì Tôi sẽ nói cho Cô biết tiếp những phần sau.

Vị Thiền Tông Sư Thích Đức Hà nói tiếp:

Nếu Cô nhận quyển sách này đọc đúng một Tuần sau Tôi sẽ quay trở lại.

Nghe Vị Thiền Tông Sư Thích Đức Hà nói vậy nên Tôi nhận quyển sách này và cảm ơn Thiền Tông Sư Thích Đức Hà.

Tôi đem về nhà đọc hết quyển sách, tự nhiên trong đầu Tôi phát ra 56 câu Kệ như sau:

Thế Giới Vật chất Trần ai,
Mình làm, Mình chịu cầu ai làm gì.
Luân hồi Nhân Quả phải đi,
Đi theo Nhân Quả là đi Luân hồi.

Muốn lìa Nhân Quả phải Thôi,
Thôi đi tất cả, Luân hồi bỏ Ta.
Lời dạy của Phật Thích Ca,
Dạy cho Nhân loại thoát ra Luân hồi.

Muốn thoát Luân hồi phải Thôi,
Thôi đi tất cả Luân hồi không theo.
Thiền Tông đừng nghĩ giàu nghèo,
Giàu nghèo của Thế, Giàu nghèo màng chi.

Giải Thoát, Sinh – Tử phải thì,
Học thuộc Giáo Lý, cái chi cũng Tường.
Không học Giáo Lý phải Vương,
Vương theo Vật chất, bít đường thoát Thân.

Âm Dương cuốn chặt Dương Trần,
Đi theo Luân hồi, đừng mong thoát ra.
Ngày xưa Đức Phật Thích Ca,
Dạy cho Nhân loại thoát ra Luân hồi.

Muốn thoát Luân hồi phải Thôi,
Thôi dính Vật chất, Luân hồi lìa ngay.
Có được Công đức vui thay,
Đường về Phật Giới, ban Ngày mà đi.

Khi đã mang Thân Người rồi,
Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí, một Đời an vui.
An nhàn để được Thảnh thơi,
Có được Công đức, Thần mời về Quê.

Quê Xưa chỉ một đường Về,
Là nơi Phật Giới, là Quê Vĩnh Trường.
Phật Giới không có đau thương,
Là nơi Chư Phật Vĩnh Trường sống đây.

Nhân loại phải nhớ lời này,
Công đức có được, Ta này về Quê.
Quê Phật, Công đức mang về.
Có Áo, Thân Phật, được về muôn nơi.

Phật Giới mới được nghỉ ngơi,
Nghỉ trong Thanh Tịnh, nghỉ ngơi Thường Hằng.
Di chuyển không phải nhọc nhằn,
Chỉ khởi là đến, mé ngằn Phật đi.

Đúng một Tuần sau, Thiền Tông Sư Thích Đức Hà trở lại sạp Vải của Tôi. Tôi vừa thấy Thiền Tông Sư Thích Đức Hà đến, Tôi liền đứng lên chào Thiền Tông Sư và nói:

Kính thưa Thày, Con đã đọc hết quyển Huyền Ký của Đức Phật bí mật truyền theo dòng Thiền Tông tự nhiên trong đầu con có xuất ra 56 câu Kệ, Con xin viết lại, xin trình Thày xem.

Tôi vừa nói, tay lấy quyển tập học sinh mà Tôi đã viết 56 câu Kệ trao cho Thiền Tông Sư Thích Đức Hà xem. Thiền Tông Sư Thích Đức Hà nhận 56 câu Kệ của Tôi viết trong tập học sinh và đọc. Một hồi lâu, Thiền Tông Sư Thích Đức Hà nói:

Như vậy Cô đã đạt Bí mật Thiền Tông rồi, Cô là người nhận Nhiệm vụ này.

Thiền Tông Sư Thích Đức Hà nói tiếp:

Theo lời dạy của Đức Phật trong quyển Huyền Ký mà Đức Phật truyền theo Dòng Thiền Tông, Cô là người có Nhiệm vụ phổ biến Pháp môn thứ 6 của Đạo Phật ra. Nếu Cô đồng ý, thì Chủ nhật sau Tôi cho người chạy xe đến nhà Cô, rước Cô lên Chùa ở Hóc Môn; Tôi sẽ hành Lễ truyền Bí mật Thiền Tông cho Cô, giao cho Cô quyển Kinh Vô Tự, hướng dẫn Cô đọc quyển Kinh Vô Tự này và viết ra; Phổ biến Pháp môn thứ 6 của Đức Phật dạy Đạo Phật của Ngài.

Nghe Thiền Tông Sư Thích Đức Hà nói như vậy Tôi nghe mà muốn khóc, còn nghẹn ngào và trả lời:

Dạ thưa Thày, Con nhận Nhiệm vụ này; phần xe rước, Con có xe; xin Thày cho địa chỉ, Chủ nhật này Con của Con nó sẽ chở Con lên Chùa, xin Thày đừng lo xe.

Thiền Tông Sư Thích Đức Hà nghe Tôi nói như vậy, viết địa chỉ cho Tôi rồi cáo từ Tôi đi về.

Đúng 8h Sáng, Chủ nhật ngày 15/01/1950, Tôi được Thiền Tông Sư Thích Đức Hà tổ chức hành Lễ truyền Bí mật Thiền Tông cho Tôi, có Danh Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông là: Thiền Tông Sư Ni Đức Thảo; trao cho Tôi, Chương trình phổ biến Pháp môn Thiền Tông học nay ra.

⭐️Thưa Quý vị đọc sách!

Khi Tôi nhận Nhiệm vụ Phổ biến Pháp môn Thiền Tông mới lên Kế hoạch như sau:

💥1. Đất xây Chùa, Tôi lấy 1 phần đất của Cha và Mẹ cho Tôi 2 Mẫu; ở xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An. Tôi lấy 2.500 m² để xây Chùa Thiền Tông Tân Diệu.

💥2. Tiền xây Chùa Thiền Tông Tân Diệu, Tôi sang bán sạp Vải ở Chợ Soái Kình Lâm, Quận 5, Sài Gòn; đem về xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hòa Tỉnh Long An. Xin phép Chính quyền Xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hòa xây nên ngôi Chùa Thiền Tông Tân Diệu này.

💥3. Tượng Phật thờ trong Chùa Thiền Tông Tân Diệu, là tiền của Chồng Tôi bỏ ra, hỗ trợ Thỉnh về thờ ở Chùa Thiền Tông Tân Diệu, cũng có xin phép Chính quyền Xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hòa, được Chính quyền hai nơi này cho phép Thỉnh.

Khi nên Kế hoạch xây dựng Chùa Thiền Tông Tân Diệu xong, Tôi bắt tay vào việc viết Kinh Vô Tự.

Kinh Vô Tự để trong một cái hộp được niêm phong rất kỹ. Khi Thiền Tông Sư Thích Đức Hà giao hộp cho Tôi có đưa cho Tôi một tờ giấy hướng dẫn đọc chữ trong những trang giấy của Kinh Vô Tự này; do Tổ Điều Ngự Giác Hoàng viết bằng chữ Nôm, Thiền Tông Sư Thích Đức Hà dịch ra tiếng Việt hiện đại ngày nay, có mấy ý như sau:

💥 Ý thứ nhất: Kinh Vô Tự này duy nhất chỉ có Long Nữ ở Đất Rồng của Nước Rồng mới đọc và viết lại bằng tiếng Việt Nam, còn các người khác thì không đọc Kinh Vô Tự này được.

Vì sao? Vì Long Nữ đã nhận Nhiệm vụ này với Thái Tử Tất Đạt Đa, Con của Vua Tịnh Phạm và Hoàng hậu Kiều Đàm Da, Vua của nước Ca Tỳ La Vệ xưa làm việc này.

💥 Ý thứ hai: Khi Kinh Vô Tự viết ra xong đến đời Mạt Thượng Pháp mới mới xin phép Chính quyền và Hội Đạo Phật cho Công bố ra. 

💥 Ý thứ ba: Khi Pháp môn Thiền Tông Công bố ra có gì trở ngại thì:

1. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni;

2. Vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách Địa Giới;

3. Nhị vị Thần Chủ và Thần Mẫu quản lý Trái Đất phần Dương;

4. Nhị vị Thánh Chủ và Thánh Mẫu quản lý Trái Đất phần Dương; 

5. Nhị vị Tiên Chủ và Tiên Mẫu quản lý Trái Đất phần Dương; 

6. Nhị vị Chúa Chủ và Chúa Mẫu quản lý Trái Đất phần Âm;

Đến thăm và xem tình hình.

⭐️Quy trình viết Kinh Vô Tự:

💥1. Quyển Kinh Vô Tự phải để trên tấm Kiếng (Kính);

💥2. Ở dưới tấm Kiếng để bóng đèn điện thật sáng;

💥3. Trang giấy Kinh Vô Tự lấy ra từng tờ;

💥4. Để trên tấm Kiếng có bóng đèn điện thật sáng bên dưới, càng sáng thì chữ càng hiện rõ hơn;

💥5. Lấy Kính Lúp Thủy Tinh rà trên mặt giấy, chữ hiện ra;

💥6. Chữ trên mặt giấy thường viết đến đâu, thì chữ trên mặt giấy màu xanh liền biến mất đến đó, rồi từ từ rã ra.

⭐️Thưa Quý vị đọc sách!

Khi viết xong quyển Kinh Vô Tự, Tôi kết thúc bằng 4 câu Kệ để nói lên Dòng chảy Mạch nguồn Thiền Tông như sau:

Sen Một nở tại Linh Sơn;
Sen Hai nở ở Yên Sơn nước Rồng;
Sen Ba nở Chùa Thiền Tông;
Ở tại Đất Rồng của Tỉnh Long An.

Chùa Thiền Tông Tân Diệu, ngày 15/10/1956.

Viện Chủ Chùa Thiền Tông Tân Diệu – Thiền Tông Sư Ni Đức Thảo.

(Truyền Thừa Bí Kíp Thiền Tông – Tuyệt Mật – Đặc Biệt )

 Video: Trích đoạn

Nguồn Thiền Tông

✍️ Mục lục: Kinh Vô Tự – Giáo Lý Đạo Phật 👉 Xem tiếp

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *