Giải đápThiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Tu Thiền Tông gan là vậy…

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Mục đích của Đạo Phật là dạy cho mọi người về Giác Ngộ và Giải Thoát, Chùa Thiền Tông của chúng ta tuân theo Tôn Chỉ, tuân theo cái cương lĩnh của Đức Phật là giảng dạy về Pháp Môn Thiền Tông để cho mọi người được Giác Ngộ và Giải Thoát, khi tuyên bố về pháp môn Thiền Tông thì các Chùa vật lý và các thầy vật lý đều khước từ và phỉ báng rất nặng nề. Vậy thì trên thực tế khi mà các thầy phỉ báng cái gọi là giác ngộ và giải thoát do Chùa Tân Diệu chúng ta truyền bá lại thì các thầy ở Chùa của mình các thầy đã dạy cái gì để gọi là giác ngộ? Các thầy dạy cái gì để gọi là giải thoát ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

Đức Phật chia cái Đạo của ổng dạy 3 thời kỳ, thời kỳ thứ nhất đó là ổng dạy 5 pháp môn từ 0 đến 1.000 năm là thời kỳ Thượng Pháp, hoàn toàn 5 pháp môn hoàn toàn các thầy tuân thủ.

Trung pháp từ 1.001 đến 2.000 năm Đạo Phật biến mất 50%, có nghĩa là 5 pháp môn vẫn còn nhưng mà nó đưa vô 50% của Đạo khác.

Rồi từ năm 2.000 đến năm 3.000 thì cái Đạo Phật hoàn toàn không còn Đạo Phật nữa, mà hoàn toàn Đạo Thánh đi vào.

Vì thế mà Đạo Phật, Đức Phật dạy đó, 5 pháp môn đầu thứ nhất thành A La Hán, thứ 2 thành Giảng Sư, thứ 3 thành Kỹ Sư, thứ 4 là vãng sanh lên nước Cực Lạc, thứ 5 sống thì làm Thần Y chết thì làm Thần, đó là cái thế giới vật lý mà.

Còn cái pháp môn thứ 6 này ổng phải bí mật truyền theo dòng Thiền Tông, đến 2.561 năm được công bố, thì mới công bố ra nếu tính ra đến này chưa tới 3 năm.

Thì ông Phật ổng nói thế này nè: “nếu mà người nào mà nắm được cái này mà công bố ra thuận tiện thì tiếp, còn không thuận tiện thì ngưng, đừng có liều mạng mà nó giết con, bởi vì ở đây là sao?

Thế giới vật lý mà, thế giới vật lý người ta không cần cái Tinh Hoa của Đạo Phật mà người ta cần cái tiền của Đạo Phật, lấy tiền của Đạo Phật là chỗ đó”.

Vì thế mà phải chú ý chỗ này ông Phật nói, vì thế mà khi mà cái Tinh Hoa Đạo Phật bác đã đưa ra hết rồi, vừa rồi đọc cái bài đó là 8 cái Tinh Hoa chứ sự thật nó rất nhiều nhưng mà bác chỉ đưa 8 cái Tinh Hoa Đạo Phật thôi, 8 Tinh Hoa căn bản thôi. 8 cái Tinh Hoa này UNESCO mới công nhận là Chùa Thiền Tông Tân Diệu nó có cái Tinh Hoa của Đạo Phật, Hội Di Sản Việt Nam cũng nói Chùa Thiền Tông nó có cái Di Sản Của Đạo Phật. Thì nó mới công nhận mình, công nhận mình đó là thành viên có cái này, nhớ nghe không phải kết nạp nghe, mà công nhận là thành viên thôi chứ không phải là kết nạp vì kết nạp nó khác. Cũng như là họ thấy hay rồi họ cho mình làm thành viên của UNESCO thôi, chứ kết nạp là vô trong cái Ban Quản Trị của nó đó mới gọi là kết nạp.

Thành ra thì thôi, bây giờ dù muốn dù không thì dư luận người ta đã biết nhiều rồi, về tại làm sao cái Chùa Tân Diệu nó có Tinh Hoa mà người ta không chấp nhận cái Tinh Hoa này. Là lý do? Nếu anh vô cái Tinh Hoa này là anh không có tiền, anh ở ngoài thì anh có tiền chứ nếu anh công nhận cái này bởi vì Thiền Tông là cái gì? Nó dạy mình mấy chữ Buông – Dừng – Thôi – Dứt, con Buông nổi không?

Có cái Chùa to rồi con giám buông không? Buông rồi làm sao đây? Thì người ta đúng nguyên tắc vật lý không chấp nhận cái Tinh Hoa này là vậy, vì thế mà người ta phải bày ra cúng tụng, lạy lục, cầu xin để chi? Để có tiền để mà lo cho cái Chùa.

Mà Đức Phật ổng nói đó, ổng dạy 5 pháp môn này đó là để cho cái Đạo Phật nó lưu hành đó, không có 5 pháp môn này là Đạo Phật không lưu hành được, “Buông” theo kiểu Thiền Tông là phổ biến có mấy ngày là ngưng luôn đó, thì phải có mấy anh kia vô để nó giúp đỡ cái này thì mấy ngàn năm sau cái Thiền Tông nó mới công bố được. Chứ nếu mà không có cái Chùa vật lý thì Thiền Tông nương đâu mà công bố?

Đó thì mình cũng không có trách người ta đâu, còn chuyện mà nói đúng ra thế gian mà, vì thế mà tất cả những người thế gian Nhà Nước cho là sao? Tự do tín ngưỡng, tự do Tôn Giáo thì người ta thích tu cái gì người ta tu, người ta tự do mà, người ta muốn cúng cái gì người ta cúng, muốn tụng cái gì người ta tụng chuyện đó Nhà Nước không có xen vô được, bởi vì ông cho tôi tự do rồi tại sao ông cấm tôi?

Không được! Thành ra bắt buộc tất cả những gì mà quí thầy làm hoàn toàn không sai, mà người ta sống theo vật lý thì phải làm theo vật lý.

Chứ nếu mà vô tu mà bây giờ ví dụ già rồi không có làm gì đi rồi tiền đâu người ta xài? Cũng phải nhờ Phật Tử cúng người ta mới xài được, muốn cúng thì phải nhờ vật lý, muốn giải thoát tu giải thoát tự lực cánh sinh, không có tiền ngồi tịch luôn, không có xin ai hết đó.

Đó tu Thiền Tông phải gan là gan chỗ đó đó, giám không? Chứ đừng có nói tôi tu Thiền Tông tôi già tôi không có tiền thôi cho tôi, không có xin ai hết, hết cơm ăn ngồi tịch, đi luôn, vậy mới tu Thiền Tông mới gan là vậy.

(Trích Buổi Giải Đáp Thiền Tông: Ngày 16/02/2020)

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *