Giải đápBí Kíp Thiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Giải đáp Thiền Tông – Ngày 05/07/2023

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc… Tháng 08/2021 loạt video Truyền Thừa Bí Kíp Thiền Tông – Tuyệt Mật đầu tiên đã được xuất bản.  Xin trân trọng giới thiệu.

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

✍️ Mục lục: Giải đáp ngày 05/07/2023: Giải đáp về Chùa Thiền Tông Tân Diệu

Thưa quý Phật tử và độc giả gần xa,

Ngày 05/7/2022, Thiền Tông sư, Soạn giả Nguyễn Nhân có giải đáp thắc mắc về Chùa Thiền Tông Tân Diệu và Pháp môn Thiền Tông cho các Phật tử và độc giả gần xa tại Gia thất. 6 Vị sau đây đến thăm sức khỏe và Tham vấn Soạn giả Nguyễn Nhân gồm:

1. Vũ Văn Sơn – Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh;
2. La Ngọc Lâm – Quận 6, TP. Hồ Chí Minh;
3. Nguyễn Thị Thêu – Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh;
4. Nông Thị Nguyệt – Quận 1, TP. Hồ Chí Minh;
5. La Thị Hoàng Oanh – Quận 6, TP. Hồ Chí Minh;
6. Nguyễn Thị Kiều Mai Thảo – Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Để tiện cho việc học tập và tham khảo nên xin mời Quý vị lựa chọn như dưới đây:

⭐️ PT Vũ Văn Sơn (8 Câu hỏi): 👉 Xem tại đây

⭐️ PT La Ngọc Lâm (6 Câu hỏi): 👉 Xem tại đây

⭐️⭐️ PT Nguyễn Thị Thêu (3 Câu hỏi): 👉 Xem tại đây

⭐️⭐️ PT Nông Thị Nguyệt (3 Câu hỏi): 👉 Xem tại đây

⭐️⭐️⭐️ PT La Thị Hoàng Oanh (8 Câu hỏi): 👉 Xem tại đây

⭐️⭐️⭐️ PT Nguyễn Thị Kiều Mai Thảo (3 Câu hỏi): 👉 Xem tại đây

⭐️ Xem từng Câu hỏi  (8+6+3+3+8+3 Câu hỏi): 👇 Xem dưới đây

Câu hỏi 01:⭐️Nguồn gốc của Chùa Thiền Tông Tân Diệu? 👉 Xem
Câu hỏi 02:⭐️Lý do vì sao xây ngôi Chùa Thiền Tông Tân Diệu? 👉 Xem
Câu hỏi 03:⭐️Mục đích việc xây dựng Chùa Thiền Tông Tân Diệu? 👉 Xem
Câu hỏi 04:⭐️Pháp môn Thiền Tông là Pháp môn thứ mấy của Đạo Phật? 👉 Xem
Câu hỏi 05:⭐️Soạn giả Nguyễn Nhân có chứng minh được Chùa này là Chùa của ông không? 👉 Xem
Câu hỏi 06:⭐️Soạn giả Nguyễn Nhân có còn lưu giữ được các giấy tờ về đất và Chùa không? 👉 Xem
Câu hỏi 07:⭐️Ngoài các giấy tờ Soạn giả Nguyễn Nhân đang giữ, có thể mời người ra làm chứng được không? 👉 Xem
Câu hỏi 08:⭐️ Chùa Thiền Tông Tân Diệu được cấp Giấy Chứng nhận của UNESCO? 👉 Xem

PT La Ngọc Lâm (6 Câu hỏi):
Câu hỏi 01:⭐️Chùa Thiền Tông Tân Diệu đang dạy theo Pháp môn nào? 👉 Xem
Câu hỏi 02:⭐️Ý nghĩa 2 chữ “Thiền Tông”? 👉 Xem
Câu hỏi 03:⭐️Ngoài Chùa Thiền Tông Tân Diệu, hiện nay ở Việt Nam có Chùa nào đang dạy Pháp môn Thiền Tông? 👉 Xem
Câu hỏi 04:⭐️Chùa Thiền Tông Tân Diệu phổ biến Pháp môn Thiền Tông có được ai cho phép không? 👉 Xem
Câu hỏi 05:⭐️Pháp môn Thiền Tông này phổ biến ra có Giáo Lý không? 👉 Xem
Câu hỏi 06:⭐️ Nhiều người nói Pháp môn Thiền Tông do Soạn giả Nguyễn Nhân phổ biến ra là Tà đạo. Vậy Soạn giả có gì chứng minh Pháp môn Thiền Tông này không phải là Tà đạo? 👉 Xem

PT Nguyễn Thị Thêu (3 Câu hỏi):
Câu hỏi 01:⭐️ Chứng minh Pháp môn Thiền Tông là Khoa học? 👉 Xem
Câu hỏi 02:⭐️Soạn giả Nguyễn Nhân phổ biến Pháp môn Thiền Tông này ra có được Chính quyền cho phép không? 👉 Xem
Câu hỏi 03:⭐️Ngôi Chùa Thiền Tông Tân Diệu lập ra để nuôi Cách mạng, có thể chứng minh được không? 👉 Xem

PT Nông Thị Nguyệt (3 Câu hỏi):
Câu hỏi 01:⭐️Chứng minh nguồn gốc Tượng Phật, Giáo lý Chùa Thiền tông Tân Diệu? Sao ông Nguyễn Văn Bon Giám đốc Sở Nội vụ nói là Chùa của GHPGVN tỉnh Long An? 👉 Xem
Câu hỏi 02:⭐️GHPGVN tỉnh Long An và Chính quyền địa phương cấm không cho Chùa Thiền Tông Tân Diệu được sinh hoạt? 👉 Xem
Câu hỏi 03:⭐️Ông Nguyễn Văn Mưng – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Long An ra văn bản xác nhận Chùa Thiền Tông Tân Diệu là của GHPGVN tỉnh Long An. Vậy văn bản này có đúng qui định của Pháp luật? 👉 Xem

PT La Thị Hoàng Oanh (8 Câu hỏi):
Câu hỏi 01:⭐️Nếu Nhà nước cho Chùa Thiền Tông Tân Diệu sinh hoạt theo Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo thì Chùa sẽ tổ chức sinh hoạt như thế nào? 👉 Xem
Câu hỏi 02:⭐️Nguồn gốc việc truyền Bí mật Thiền Tông của Chùa Thiền Tông Tân Diệu có từ khi nào? 👉 Xem
Câu hỏi 03:⭐️Hiện tại, có khoảng bao nhiêu người tu theo Pháp môn Thiền Tông của Chùa Thiền Tông Tân Diệu? 👉 Xem
Câu hỏi 04:⭐️Những người tu theo Pháp môn Thiền Tông của Chùa Thiền Tông Tân Diệu để được thành cái gì? Xin cho dẫn chứng chứng minh cụ thể? 👉 Xem
Câu hỏi 05:⭐️Đảng và Nhà nước không cấm, sao Chính quyền tỉnh Long An lại cấm không cho Chùa Thiền Tông Tân Diệu được sinh hoạt? 👉 Xem
Câu hỏi 06:⭐️Trong quá trình Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy Đạo trên núi, ngoài mấy vị Tổ ra còn có ai theo học nữa mà cuối cùng bị thoái lui? 👉 Xem
Câu hỏi 07:⭐️Luật Tín ngưỡng Tôn giáo cho phép mọi người dân được tự do Tín ngưỡng Tôn giáo, sao GHPGVN tỉnh Long An lại cấm không cho Chùa Thiền Tông Tân Diệu được sinh hoạt Tôn giáo? 👉 Xem
Câu hỏi 08:⭐️Chùa Thiền Tông Tân Diệu giúp mọi người được sáng suốt không còn mê lầm, Phật tử Thiền Tông muốn đứng ra để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Chùa thì phải làm thế nào? 👉 Xem

PT Nguyễn Thị Kiều Mai Thảo (3 Câu hỏi):
Câu hỏi 01:⭐️Vừa qua Nhân dân làm chủ có làm đơn tố cáo 3 người về việc tiến hành bàn giao ranh giới Chùa 1 cách không phù hợp; Soạn giả Nguyễn Nhân có biết việc này không? Và Bác có suy nghĩ gì về đơn tố cáo này của Nhân dân? 👉 Xem
Câu hỏi 02:⭐️Nếu Chính quyền muốn lấy 210 m vuông đất chùa Thiền Tông Tân Diệu giao cho Giáo hội thì họ phải đi vào Chùa bằng cách nào, khi xung quanh Chùa là đất của Bác? 👉 Xem
Câu hỏi 03:⭐️Sao GHPGVN tỉnh Long An lại cứ muốn lấy cho bằng được cái Chùa bé tí có 210 m² lại không có đường đi vào này? 👉 Xem

(Truyền Thừa Bí Kíp Thiền Tông – Tuyệt Mật – Đặc Biệt )

 Video: Toàn bộ

Nguồn Thiền Tông

✍️ Mục lục: Giải đáp ngày 05/07/2023  👉 Xem tiếp

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *