Bí Kíp Thiền TôngGiải đápTinh hoa Đạo Phật

Giải đáp Thiền Tông – Ngày 03/06/2024

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài Nước đọc… Tháng 08/2021 loạt video Truyền Thừa Bí Kíp Thiền Tông – Tuyệt Mật đầu Tiên đã được xuất bản và các Video của Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam cho đến nay.  Xin trân trọng giới thiệu.

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Kinh Vô Tự – Giáo Lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông

⭐️ Càn khôn Vũ Trụ và Phật Giới 👉  Xem
⭐️ Tam Giới – Hệ Mặt Trời👉  Xem

⭐️ Địa Giới và Trái Đất 👉  Xem
⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ Mạch nguồn Thiền Tông 👉  Xem


✍️ Mục lục: Giải đáp ngày 03/06/2024

Thưa quý Phật tử và độc giả gần xa,

Vừa qua, Ban Giải đáp Thiền Tông của Chùa Thiền Tông Tân Diệu có trả lời các câu hỏi cho:

1. Chị Hoàng Thị Thu Hồng, cư ngụ Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

2. Anh Nguyễn Ngọc Thiện, cư ngụ tại Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

3. Chị Võ Thị Tuyết Vi, cư ngụ tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

4. Anh Phạm Văn Thoảng, cư ngụ tại Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

5. Anh Nguyễn Văn Nhàn, cư ngụ tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Để tiện cho việc học tập và tham khảo nên xin mời Quý vị lựa chọn như dưới đây:

⭐️ PT Hoàng Thị Thu Hồng (08 Câu hỏi): 👉 Xem tại đây

⭐️ PT Nguyễn Ngọc Thiện  (09 Câu hỏi): 👉 Xem tại đây

⭐️⭐️ PT Võ Thị Tuyết Vi  (15 Câu hỏi): 👉 Xem tại đây

⭐️⭐️ PT Phạm Văn Thoảng  (14 Câu hỏi): 👉 Xem tại đây

⭐️⭐️⭐️ PT Nguyễn Văn Nhàn (13 Câu hỏi): 👉 Xem tại đây

⭐️ Xem từng Câu hỏi  (8+9+15+14+13 Câu hỏi): 👇 Xem dưới đây

Câu hỏi 01:⭐️Nghe nói Chùa Thiền Tông Tân Diệu đã cho “Mở cửa rừng Thiền Tông”, cho hỏi tự do bất cứ đâu trong Càn khôn Vũ Trụ, có đúng không? 👉 Xem
Câu hỏi 02:⭐️Càn khôn Vũ Trụ, có gì trong đó? 👉 Xem
Câu hỏi 03:⭐️Có bao nhiêu Loài trong Càn khôn Vũ Trụ? 👉 Xem
Câu hỏi 04:⭐️Chức năng và Nhiệm vụ từng Loài trong Càn khôn Vũ Trụ? 👉 Xem
Câu hỏi 05:⭐️con Người có thể đi khắp trong Càn khôn Vũ Trụ này được không? 👉 Xem
Câu hỏi 06:⭐️Vậy Loài nào có thể đi khắp trong Càn khôn Vũ Trụ này ? 👉 Xem
Câu hỏi 07:⭐️Các Vị Phật đi khắp trong Càn khôn Vũ Trụ bằng cách nào? 👉 Xem
Câu hỏi 08:⭐️Các Vị Phật đi khắp trong Càn khôn Vũ Trụ để làm gì? 👉 Xem

PT Nguyễn Ngọc Thiện  (09 Câu hỏi):

Câu hỏi 01:⭐️Phật Tánh có từ đâu? 👉 Xem
Câu hỏi 02:⭐️Phật Tánh số lượng có bao nhiêu? 👉 Xem
Câu hỏi 03:⭐️Sao gọi là Phật Tánh? 👉 Xem
Câu hỏi 04:⭐️Cấu tạo Phật Tánh bằng gì? 👉 Xem
Câu hỏi 05:⭐️Có bao nhiêu loại Phật Tánh? 👉 Xem
Câu hỏi 06:⭐️Tại sao nói con Người ai cũng có Phật Tánh? 👉 Xem
Câu hỏi 07:⭐️Phật Tánh muốn thành Phật, phải làm sao? 👉 Xem
Câu hỏi 08:⭐️Ngoài thành Phật, Kim Thân Phật siêu nhỏ có thể thành cái gì? 👉 Xem
Câu hỏi 09:⭐️Quy trình để 1 Kim Thân Phật siêu nhỏ thành Phật lớn phải như thế nào? 👉 Xem

PT Võ Thị Tuyết Vi  (15 Câu hỏi):

Câu hỏi 01:⭐️Tam Giới là gì? 👉 Xem
Câu hỏi 02:⭐️Cấu tạo của 1 Tam Giới như thế nào? 👉 Xem
Câu hỏi 03:⭐️Quy tắc sống của từng vùng trong Tam Giới? 👉 Xem
Câu hỏi 04:⭐️Có bao nhiêu Loài sống trong Tam Giới? 👉 Xem
Câu hỏi 05:⭐️Các Loài trong Tam Giới sinh ra từ đâu? 👉 Xem
Câu hỏi 06:⭐️Loài nào được Hình thành đầu Tiên ở trong Hệ Mặt Trời? 👉 Xem
Câu hỏi 07:⭐️Loài đầu Tiên Hình thành trong Hệ Mặt Trời như thế nào? 👉 Xem
Câu hỏi 08:⭐️Cái gọi là Đấng tạo hóa, thực chất có hay không có? 👉 Xem
Câu hỏi 09:⭐️Nếu có Đấng tạo hóa, thì đó là ai? 👉 Xem
Câu hỏi 10:⭐️Vị Đấng tạo hóa này sinh ra từ đâu? 👉 Xem
Câu hỏi 11:⭐️Tạo ra cái gì, hóa ra từ đâu, mà được gọi là Đấng Tạo Hóa? 👉 Xem
Câu hỏi 12:⭐️Sự Hình thành của các Hành tinh trong Tam Giới? 👉 Xem
Câu hỏi 13:⭐️Mặt Trời tồn tại bao lâu? 👉 Xem
Câu hỏi 14:⭐️Mặt Trời tồn tại bằng cách nào? 👉 Xem
Câu hỏi 15:⭐️Điều gì để 1 Tam Giới tồn tại Vĩnh viễn? 👉 Xem

PT Phạm Văn Thoảng  (14 Câu hỏi):

Câu hỏi 01:⭐️Trái Đất Cấu tạo bằng gì? 👉 Xem
Câu hỏi 02:⭐️Chức năng của mỗi Thành phần tạo nên Trái Đất? 👉 Xem
Câu hỏi 03:⭐️Quá trình Hình thành 1 Trái Đất mất bao nhiêu năm? 👉 Xem
Câu hỏi 04:⭐️Tuổi thọ của một Trái Đất là bao nhiêu năm? 👉 Xem
Câu hỏi 05:⭐️Tại sao Trái Đất có hình tròn? 👉 Xem
Câu hỏi 06:⭐️Tại sao Trái Đất tự quay được? 👉 Xem
Câu hỏi 07:⭐️Tại sao Trái Đất có lúc quay nhanh, có lúc quay chậm? 👉 Xem
Câu hỏi 08:⭐️Tại sao Trái Đất quay quanh Mặt Trời theo Quỹ đạo elip? 👉 Xem
Câu hỏi 09:⭐️Tại sao ở Trái Đất lại có Nhân – Quả? 👉 Xem
Câu hỏi 10:⭐️Thực chất Nhân – Quả Trái Đất là gì? 👉 Xem
Câu hỏi 11:⭐️Chức năng của mỗi lớp tạo nên Trái Đất? 👉 Xem
Câu hỏi 12:⭐️Chu kỳ Thành – Trụ – Hoại – Diệt của Trái Đất diễn ra như thế nào? 👉 Xem
Câu hỏi 13:⭐️Trái Đất có vai trò gì trong Tam Giới? 👉 Xem
Câu hỏi 14:⭐️Trái Đất có Chức năng gì trong Tam Giới? 👉 Xem

⭐️⭐️⭐️ PT Nguyễn Văn Nhàn (13 Câu hỏi):

Câu hỏi 01:⭐️Trái Đất có bao nhiêu Loài sống trên đó? 👉 Xem
Câu hỏi 02:⭐️Nhiệm vụ từng Loài sống trên Trái Đất? 👉 Xem
Câu hỏi 03:⭐️Chức năng của từng Loài? 👉 Xem
Câu hỏi 04:⭐️Loài người đóng vai trò gì? 👉 Xem
Câu hỏi 05:⭐️Loài nào làm chủ Trái Đất? 👉 Xem
Câu hỏi 06:⭐️Quyền làm chủ Trái Đất này, thể hiện như thế nào? 👉 Xem
Câu hỏi 07:⭐️Loài nào Quản lý Trái Đất? 👉 Xem
Câu hỏi 08:⭐️Số lượng của Loài nhận Nhiệm vụ Quản lý Trái Đất? 👉 Xem
Câu hỏi 09:⭐️Chức năng, Nhiệm vụ của Loài đứng ra Quản lý Trái Đất? 👉 Xem
Câu hỏi 10:⭐️Có bao nhiêu Quy luật sống ở Trái Đất này? 👉 Xem
Câu hỏi 11:⭐️Cái gì tạo ra các Quy luật đó? 👉 Xem
Câu hỏi 12:⭐️Quy luật nào là cốt lõi của Trái Đất? 👉 Xem
Câu hỏi 13:⭐️Nếu vi phạm Quy luật này, thì sẽ như thế nào? 👉 Xem
Ban Giải đáp cảm ơn và chúc sức khỏe quí vị đã đặt những câu hỏi rất hay. 

(Truyền Thừa Bí Kíp Thiền Tông – Tuyệt Mật – Đặc Biệt )

 Video: Toàn bộ

Nguồn Thiền Tông

✍️ Mục lục: Giải đáp ngày 03/06/2024 👉 Xem tiếp

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *