Giải đápThiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Pháp Trần rất quan trọng…

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

Tại sao Pháp Trần lại là một trong những bước rất quan trọng trên con đường để trở về Phật Giới ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

Bây giờ con suy nghĩ nè, con đi thi Toán mà thí dụ thi Toán về nhân chia gì đó, con mà con cứ nhải nhải con thuộc hết công đức rồi thì con sợ không?

Thì đi về rất dễ, thì con hiểu, con làm Toán mà hiểu được cái Cửu Chương thì hoàn toàn con đâu có sợ cái gì. Vì thế mà khi mà con về Phật Giới mà cái Pháp Trần con đã hiện ra thì cái Đường Về Phật Giới nó giống như nó hiện ra trước mắt con đó, con không có lầm, con không lầm bất cứ gì.

Bởi khi mà Pháp Trần mà nó hiện rồi thì hình ảnh Phật, Bồ Tát, Thánh, Thần dẹp mất hết, Phật không hiện nổi, Thánh không hiện nổi, Trời không hiện nổi, Bồ Tát không hiện nổi thì con an toàn con đi rồi còn cái gì nữa.

Còn nếu Pháp Trần không hiện thì tất cả các hình ảnh kia nó nhào vô, nó nhào vô nó dẫn con đi đó, Lục Đạo Luân Hồi thì con coi chừng nó đó. Vì thế mà yêu cầu là người về Phật Giới, Pháp Trần phải cho thuộc, còn không thuộc nó không hiện được.

Có nghĩa là thuộc thì Pháp Trần hiện, Pháp Trần là cái tiếng thuộc lòng của cái Đường Về Phật Giới mình thuộc, thành ra những thứ xung quanh, xung quanh nó hiện ra nó gạt mình chứ không có gì hết trọi đó, dòng họ thì muốn ở lại để đi đầu thai luân hồi, A Di Đà thì muốn lên trển học cho vui, tất cả những gì nó nằm ở trong này hết.

Khi Pháp Trần hiện là nó dẹp hết tất cả những cái kia, vì thế mà trong Kinh Kim Cang Đức Phật dạy nè: “gặp bất cứ cái gì ở trong này thì phải dẹp hết, bỏ hết không theo”, nhưng mà trong Kinh Kim Cang người ta dịch thiếu là cái Pháp Trần.

Các Kinh khác nó có dịch Pháp Trần mà trong Kinh Kim Cang lại không có dịch, là sao? Là lỗi do mấy ông thầy dịch sau này, ổng không biết cái Pháp Trần là cái gì ổng không giám đưa vô. Vì thế mà có nhiều ông thầy, tôi không nói ai, ai đọc sách nhiều sẽ hiểu, ổng dịch Pháp Trần là cái gì?

Pháp Trần là hình ảnh đã qua, tầm bậy, ổng dịch trong Kinh nói là “Pháp Trần là hình ảnh lưu trong không gian”, tầm bậy tầm bạ không hiểu cái gì, những cái văn học của người Việt Nam căn bản mà còn không hiểu thì làm sao đi sâu vào trong cái Thiền Tông của Đạo Phật được.

(Trích Buổi Giải Đáp Thiền Tông: Ngày 22/12/2019)

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *